http://www.findelahistoria.com/web/wp-content/uploads/2014/03/juego-de-tronos.jpg

En molt pocs mesos començarà a rodar-se a Espanya, la pel · lícula “Juego de tronos” que ja es pensa, que deixarà un impacte econòmic que rindará els 100 milions d’euros i que a més crearà, nous llocs de treball.

Cal destacar, que tant els directors, els redactors i els guionistes de la pel · lícula han pensat, rodar a Andalusia, el que afectarà i molt a l’alça del turisme en aquesta comunitat autònoma.

La pel · lícula, ja s’ha rodat en part, a Dubronik (Croàcia) i ha permès que els establiments hostalers d’aquesta ciudadad croat augmentaran les seves pernoctacions turístiques en un 29%

Finalment, cal destacar, que segons alguns dels guionistes de la peolícula “Juego de tronos” estaerán en diverses províncies andaluses, durant al voltant de 3 setmanes, gravant esncenarios, com ara la Giralda de Sevilla, que després s’incorporaran a la pel · lícula.