L’informe del Compte General de l’any 2015 se salda “amb unes xifres molt positives”, segons l’alcalde popular Wences Alós. El Resultat pressupostari passa de 1.406.284 euros de 2.014-3.903.602 euros de 2015. La important millora en el resultat té la seva principal causa en l’increment de liquidacions en 2015 de IIVTNU (plusvàlues) que superen els 2.000.000 d’euros davant a zero euros liquidades en 2014.

Una altra variable que mostra una evolució molt positiva és el romanent de tresoreria, evolució positiva continuada des de l’any 2012, quan ascendia a 4,2 milions, enfront dels 5 milions de l’any 2014 i els 6.218.540 de 2015. L’informe d’intervenció destaca entre les mesures positives adaptades en matèries d’ingressos “el nou sistema de gestió i recaptació, el qual a partir de gener de 2013 ha estat realitzat per la Diputació Provincial de Castelló” i afegeix “el fet que la referida evolució segueixi sent positiva es deu a la combinació de mesures de contenció i minoració de la despesa amb mesures d’increment de la recaptació, les quals han donat lloc a una major disponibilitat de liquiditat “.

Per Wenceslao Alós “el treball dur de tot l’equip de govern està donant els seus resultats, Moncofa no només ha sortit de la paràlisi en què es trobava sinó que la situació econòmica està millorant contínuament i és el moment en que això també repercuteixi en els butxaques dels nostres veïns. “En referència a la proposta del Partit Popular referent una disminució de l’IBI d’urbana per al 2017, que haurà de ser recolzada pels grups de l’oposició.