La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha iniciat la seva compareixença, després de la reunió setmanal del Govern valencià, mostrant l’agraïment del Consell “a tot el personal que s’està deixant la pell per controlar i apagar els quatre incendis que a hores d’ara tenim al nostre territori, així com a les comunitats autònomes veïnes que ens estan prestant recursos materials i humans “.

Oltra ha aprofitat l’ocasió per recordar que estan prohibides les cremes agrícoles a menys de 500 metres de terreny forestal entre el 15 de juny i el 15 d’octubre, a més d’una sèrie de recomanacions que ha de tenir en compte la gent per evitar incendis com no llençar llumins ni puntes de cigarret enceses; no encendre foc sota cap circumstància; no llençar escombraries i menys la que pot causar incendis, com vidres; no llançar coets o focs d’artifici, etc.

Referent a això, la portaveu del Consell ha insistit que “amb aquestes recomanacions podríem evitar un estiu molt complicat perquè no hi ha hagut pluges en aquests últims mesos. Els boscos són els nostres pulmons, són els nostres paisatges, són la font de riquesa econòmica per a tota la població i hem de cuidar-los entre tots i totes ”
La vicepresidenta ha assenyalat també, en el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació, que “el major factor de desertificació són els incendis forestals, els quals, majoritàriament, tenen un origen humà. És importantíssima la implicació i col·laboració de la ciutadania i una màxima col·laboració institucional per evitar-los ”

Pel que fa als acords del Consell aprovats, la vicepresidenta ha destacat la ratificació de l’acord de legislatura assolit el passat 9 de juny entre la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i les principals centrals sindicals.

Oltra ha fet èmfasi que és “la primera vegada en la història que a la Comunitat Valenciana s’aconsegueix un pacte d’aquestes característiques, un pacte de legislatura, el que plasma la voluntat del Consell de mantenir un diàleg fluid amb les organitzacions sindicals en matèria de funció pública per garantir uns serveis públics de qualitat “.

L’acord de legislatura fixa els compromisos de Govern valencià en diverses matèries relacionades amb les condicions laborals del personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l’administració valenciana.

El Consell remet a les Corts el projecte de llei de l’Agència d’Emergències

En un altre ordre de coses, el Consell ha aprovat el Projecte de Llei pel qual es crea l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), com a organisme autònom de la Generalitat encarregat de les àrees d’interior, seguretat pública, protecció ciutadana i coordinació de policies locals.

Referent a això, la vicepresidenta ha explicat que “fa dues setmanes el Consell va donar la conformitat a l’avantprojecte de llei. Un cop s’ha emès el dictamen del Consell Jurídic Consultiu torna al Consell per a aprovar-lo com a projecte de llei i remetre-ho a Les Corts Valencianes” .

La creació de l’Agència d’Emergències suposa un nou model organitzatiu de coordinació en matèria de seguretat, prevenció i major resposta a les emergències. Està adscrita a Presidència de la Generalitat.

D’aquesta manera, a aquest organisme li correspondrà la gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana; el desenvolupament de la formació de les policies locals; el personal de serveis essencials i complementaris d’intervenció enfront d’emergències i protecció civil; gestió d’emergències, extinció d’incendis, salvament i participació de la Generalitat en els consorcis de bombers, així com la direcció i gestió de la comanda del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat.

S’autoritza la contractació de la sortida de la Volvo des d’Alacant per a 2020 i 2023

D’altra banda, el ple del Consell ha aprovat l’acord pel qual autoritza a Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. (SPTCV) a subscriure el contracte de la sortida de la Volvo Ocean Race (VOR) des d’Alacant per a les edicions de 2020 i 2023.

Per a aquestes dues noves competicions s’ha aconseguit una millora de les condicions econòmiques respecte a les edicions anteriors. Entre elles, figura la congelació del cànon per drets d’amfitrió, que es manté en els 6.500.000 euros per edició, sense lligar-ho a actualitzacions de l’IPC.

Pel que fa al cànon variable, només s’haurà d’abonar a Volvo Ocean Race un 30% de les aportacions econòmiques i patrocinis que s’obtinguin a través de la intermediació de VOR, en lloc del 35% de les edicions anteriors.

Amb les noves condicions es manté el pressupost mínim de 3 milions per a l’organització del Race Village, sense incrementar-se, i s’eliminen les obligacions d’inversió addicional o construcció de noves fases de les oficines centrals i del museu interactiu.

Finalment, una altra de les millores econòmiques que l’actual Consell ha aconseguit per a les edicions de 2020 i 2023 és la reducció en un milió d’euros de l’aval que han d’atorgar tres de les principals entitats bancàries, que passa a ser de nou milions d’euros .

Comissió mixta Consell-Corts sobre la reforma del finançament

El ple del Consell ha aprovat també la posada en marxa de la comissió mixta entre el Consell i els diferents grups parlamentaris sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic i la valoració del deute històric.

Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, amb caràcter trimestral i també ho farà, sempre que sigui possible, abans de cada Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) en què s’hagin de tractar assumptes referits a finançament autonòmic i deute històric. L’objectiu serà fixar posicions i acostar postures comunes entre els membres del Consell i els representants de les Corts.

Adjudicació a la Generalitat dels béns i drets de l’immobilitzat de RTVV

Un altre dels assumptes que ha abordat el Consell, constituït en Junta General d’Accionistes de Radiotelevisió Valenciana SAU, és instar els liquidadors de la societat a fer les operacions mercantils necessàries per a l’adjudicació a la Generalitat de tots els béns i drets que comprenen el immobilitzat material i intangible de RTVV.

L’acord s’adopta tenint en compte la llei 12/2015, de 29 de desembre, per la recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, que estableix les condicions de la reversió dels béns necessaris per a la prestació dels serveis públics de radiodifusió i televisió.

Així mateix, el Consell ha acordat també instar els liquidadors de la societat a resoldre el contracte de dret de superfície subscrit el 2002 amb la mercantil Mizquitillas per a la seu de RTVV a Alacant i encomanar a l’Advocacia de la Generalitat que estudiï l’adopció d’actuacions per defensar els interessos de la Generalitat.

La resolució del contracte permetrà alliberar del pagament d’una quantitat global propera als tres milions d’euros, corresponents al cànon mensual establert fins 2035. Els liquidadors ja van deixar de fer front a les obligacions del contracte per considerar les seves clàusules abusives, cosa que ha permès , a més, deixar de pagar 371.398,45 euros.

L’acord adoptat pel Consell s’encarrega ara a l’Advocacia que valori i proposi, si és el cas, accions en relació amb aquest contracte, subscrit en 2002 per un període de 33 anys amb pagaments mensuals de 18.483,91 euros més IVA, que han anat incrementant successivament amb les actualitzacions de l’IPC.

Intervenció de la Generalitat col·labora amb la Justícia en delictes econòmics

El Consell ha aprovat també la signatura d’un conveni de col·laboració entre les Conselleries d’Hisenda i Model Econòmic i Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i la Fiscalia General de l’Estat perquè la intervenció General de la Generalitat presti auxili tècnic en els processos judicials que investiguen la comissió de delictes econòmics i de corrupció a la Comunitat Valenciana.

L’acord respon a una petició formulada per la Fiscalia de la Comunitat Valenciana, a la qual es va sumar després l’òrgan de govern dels jutges.

Els interventors de la Generalitat són els tècnics més adequats per a prestar la col·laboració especialitzada reclamada per jutges i fiscals que intervenen en processos oberts per suposats delictes econòmics relacionats amb la corrupció, auxili que, a més, no incrementa les costes del procés judicial.