La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, vas agafar aquest dimarts a Palma de Mallorca a una reunió institucional dels governs de la Comunitat Valenciana, Navarra i Illes Balears, en la qual exposarà l’avantprojecte de la llei de Renda Valenciana d’Inclusió i el nou de model de serveis socials, entre altres qüestions en matèria social.

La vicepresidenta mantindrà una reunió amb el vicepresident de Drets Socials del Govern de Navarra, Miguel Laparra, i amb la consellera de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago, en el qual s’analitzaran i compartiran les diferents iniciatives, problemàtiques i accions que s’han engegat en les tres comunitats autònomes després de gairebé dos anys de gestió.

Durant la trobada, la vicepresidenta explicarà les principals novetats que contempla l’avantprojecte de Llei de Renda Valenciana d’Inclusió, aprovat pel ple del Consell el passat mes de març i que substituirà a la renda garantida de ciutadania.

L’objectiu d’aquest avantprojecte és oferir una resposta digna i de justícia a les realitats carenciales, de vulnerabilitat i precarización que han produït un alarmant increment de l’exclusió social i un debilitament de la cohesió social a la Comunitat Valenciana, de manera que sigui un instrument que realment permeti a les persones refer el seu projecte de vida.

Aquesta nova renda social podrà tenir caràcter indefinit quan la situació de la persona que la sol·liciti es mantingui en el temps, i ampliarà els requisits per poder demandar-la.

L’avantprojecte de llei també preveu la creació de diferents tipus de renda, una complementària del treball o de les prestacions que no arriben al 80 per cent del salari mínim interprofessional, i una segona d’Inclusió Social, que es concedirà en funció d’una valoració individual de la persona sol·licitant i que variarà en funció de diversos aspectes.

D’aquesta forma, l’import d’aquesta serà de 532 euros en el cas d’un titular, enfront dels 385 actuals, tant en els casos en què la persona no necessiti un itinerari d’inserció o d’acompanyament com en els quals sí ho requereixi. En aquest últim cas si el sol·licitant renuncia voluntàriament a realitzar l’itinerari, podrà mantenir l’ajuda però es reduirà fins als 266 euros.

Així mateix, la nova llei flexibilitza els requisits d’accés, sent necessari només un any d’empadronament, enfront dels 24 mesos actuals. A més, exigeix únicament la residència efectiva a la Comunitat Valenciana per tenir dret a la mateixa, i àmplia l’edat per poder sol·licitar-la als 18 anys alhora que s’elimina el límit d’edat per percebre-la, quan ara era només per a persones d’entre 25 i 65 anys.

En aquest marc de donar a conèixer la nova Llei de Renda Valenciana d’Inclusió, la vicepresidenta del Consell ha mantingut avui una reunió amb representants del Comitè Econòmic i Social (CES), en la qual els ha explicat el contingut de l’avantprojecte, que també ha estat presentat als diferents grups parlamentaris.

Nou model de Serveis Socials

Així mateix, la vicepresidenta explicarà la “aposta del Govern del Botànic per un model de serveis socials on el municipalismo sigui l’instrument per fomentar polítiques de proximitat i on els equips de base puguin treballar des de la prevenció, amb l’objectiu de rescatar persones i oferir l’atenció social que per dret els correspon”.

El nou model elaborat per la Conselleria d’Igualtat està basat en la “remunicipalización” dels serveis socials a través de l’atenció basi, i compta amb una estructura que eliminarà l’excessiva burocràcia i permetrà planificar, ordenar i corregir la falta de gestió en aquesta àrea de les últimes legislatures.

Amb un increment pressupostari del 118% respecte a 2016, la conselleria ha destinat aquest any un total de 36,6 milions d’euros per a l’enfortiment dels serveis socials municipals, la qual cosa permet als ajuntaments augmentar les contractacions de personal, podent passar dels 352 professionals amb els quals s’explicava fa dos anys als prop d’1.400 que podrien formar part dels equips socials municipals.