La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha presidit la constitució de la Comissió de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana, un òrgan que ha de ser el responsable d’impulsar i coordinar l’elaboració del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana i de realitzar un seguiment de la seva execució.

A més, aquesta comissió es converteix en l’òrgan de coordinació i cooperació en matèria de seguretat alimentària a la Comunitat Valenciana i, per això, compta en la seva composició amb representants de les conselleries de Sanitat i Salut Pública i d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de les empreses agroalimentàries, sindicats agraris, cooperatives agroalimentàries, consumidors i ajuntaments.

Tal com ha assenyalat Carmen Montón, “una de les nostres responsabilitats com a administració és garantir la salut i seguretat dels consumidors en matèria alimentària. Però perquè la protecció d’aquesta seguretat alimentària sigui eficaç és necessària una actuació coordinada dels diferents departaments de la Generalitat implicats, així com la participació activa de l’administració local, els agents econòmics més rellevants del sector i els consumidors “.

La Comissió de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana es donarà suport a un Comitè Tècnic, l’estructura també s’ha aprovat aquest dimarts, que serà l’encarregat d’elaborar els informes tècnics necessaris per completar el Pla de Seguretat Alimentària, la Memòria d’Activitats 2016, el informe sobre l’estat de la seguretat alimentària a la Comunitat Valenciana i altres programes d’actuació, com el vinculat amb l’ús racional d’antibiòtics en ramaderia.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha destacat la importància de comptar amb un Pla de Seguretat Alimentària que serveixi com a instrument estratègic per a la consecució dels objectius en matèria de seguretat dels aliments i dels pinsos al llarg de totes les etapes de producció, transformació i distribució.

“L’Objectiu 5.3 del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2016-2020 ja assenyala la prioritat de fomentar una alimentació saludable i millorar la qualitat de les actuacions dirigides a la protecció de la salut del consumidor enfront dels perills associats al consum d’aliments. avui, amb la constitució de la Comissió de Seguretat Alimentària vam asseure les bases per a establir els criteris directors del Pla de Seguretat Alimentària i estem més a prop d’aconseguir aquest objectiu “, ha afirmat Munt.

80.000 inspeccions programades

A la primera reunió de la Comissió de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana s’ha discutit i aprovat el Pla de Control Oficial de la Cadena Alimentària 2017 (PCOCA 2017), en el qual es descriuen els controls oficials portats a terme a la Comunitat Valenciana.

Aquest pla incorpora, des de Sanitat, 21 programes distribuïts en 5 blocs: control d’establiments; control de la informació i composició alimentària; control de riscos biològics i químics; campanyes i actuacions especials; avaluació de l’exposició i caracterització del risc. Des Agricultura se sumen al PCOCA altres 13 programes, referits al control en la producció primària, alimentació animal o producció ecològica, entre d’altres temes

Segons el Pla de Control Oficial de la Cadena Alimentària aprovat, en 2017 es realitzaran més de 80.000 inspeccions programades a les diferents indústries i establiments alimentaris. A més es faran control químic i microbiològic d’unes 8.100 mostres d’aliments i el control oficial dels 51 escorxadors de la Comunitat Valenciana, que sacrifiquen prop de 100 milions d’aus, 1.300.000 porcs, prop de 700.000 ovins i uns 170.000 bovins.

Avaluació nutricional escolar

Per primera vegada, aquest pla preveu l’avaluació nutricional dels gairebé 300.000 menús escolars que se serveixen diàriament a la Comunitat Valenciana. Així mateix, s’enfortiran els sistemes de control d’emergències i alertes alimentàries i es realitzaran actuacions específiques per controlar el compliment de les exigències d’etiquetatge obligatori general, etiquetatge nutricional i declaracions de propietats saludables.

A la reunió també s’ha informat sobre el pla normatiu en matèria de seguretat alimentària 2017, sobre el conveni entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l’Ajuntament de València (que s’integra en el Pla de Control de la Cadena Alimentària de la Generalitat) i sobre el treball conjunt entre aquesta conselleria i la Federació de Municipis i Províncies per a l’elaboració de la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene per a la Venda i Preparació d’Aliments a Mercats i Fires Eventuals no Sedentàries.