La forta sequera que s’està produint en els últims mesos, posa de nou en evidència la necessitat de la millora, en tota la comarca dels Ports, de punts de proveïments, especialment per al sector primari, amb nombroses explotacions en aquest territori.

Rafael Pallarés, regidor de desenvolupament rural, ha incidit que totes aquelles accions necessàries per a la millora i manteniment de les explotacions ramaderes i el garantir l’abastament d’aigua és fonamental. Sobre aquest tema s’ha parlat molt però s’ha fet poc i la situació s’ha de revertir ‘.

El terme municipal de Morella té una extensió considerable; la ramaderia es considera des de l’Ajuntament que ha estat i és un element fonamental i bàsic per a l’economia de la zona, un element clau en el manteniment de les muntanyes i la població en l’àmbit rural.

Ja al novembre de 2006 per acord del ple, l’Ajuntament de Morella va instar la Conselleria a la construcció d’una bassa a la Torre Segura considerant que era un lloc adequat i amb aigua suficient per garantir el subministrament.

El 2007 s’inicien els tràmits per aconseguir una concessió d’aigua per a la ramaderia al riu de la Torre Segura. Concessió que es atorgada a l’octubre de 2010, vinculada a la construcció d’una bassa.

El projecte de la Bassa i la conducció d’aigua fins a la mateixa va ser realitzada per l’Ajuntament i compta amb l’autorització de la Confederació així com l’existència d’un conveni signat amb els propietaris de la finca en la cessió del terreny per a la seva ubicació.

A causa del cost econòmic que suposa és necessària la col·laboració de totes les administracions per dur endavant aquest projecte.

La construcció de la bassa per garantir un punt de recollida d’aigua per a la ramaderia en èpoques de sequera garanteix el futur de les explotacions ramaderes, el manteniment de llocs de treball i la població del nostre territori.

D’altra banda a banda de la construcció de la bassa hi ha altres basses pel terme que caldria fer un manteniment per aprofitar tota la aigua. Amb aquesta moció avui presentada s’espera poder obtenir una resposta positiva per part de Diputació i Conselleria.