L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha presidit avui la constitució del Consell Municipal d’Inspecció, un nou organisme creat per a impulsar la coordinació d’una nova estratègia contra el frau tributari i de millora dels serveis públics. Amb açò, es dóna compliment al Pacte del Grau, que al punt 11.15 promou la introducció de “elements de control de l’eficàcia de l’Oficina de Recaptació” i ho amplia a la resta de departaments municipals.

Els serveis municipals han d’estar perfectament coordinats per a millorar l’atenció que demanda la ciutadania”, indica Marco. Especialment, s’incidirà en la potenciació de les mesures per a evitar el frau en el pagament dels impostos i les taxes locals. “Si cada contribuent paga el que li correspon, el cost del manteniment dels serveis serà menor i l’Ajuntament tindrà més recursos per a polítiques socials i d’ocupació”, afegeix.

El consell està compost per representants polítics i tècnics de les àrees que tenen atribuïdes competències de control o inspecció: Policia, Mobilitat, Urbanisme, Activitats i Inspecció. El funcionament serà transversal, amb la idea de millorar l’eficàcia en el funcionament dels respectius serveis i, per tant, facilitar les activitats impulsades pel Govern municipal per a millorar la gestió pública.

L’organisme estarà integrat pel regidor de Gestió Municipal, Antonio Lorenzo; el regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó; i el regidor de Transparència i Modernització, Ignasi Garcia, representants de Policia Local, Negociat Tècnic de Control Urbanístic, Negociat Tècnic de Control d’Activitats Ambientals; Secció Administrativa de Control Urbanístic, Secció Tècnica d’Infraestructures; Serveis Públics i Medi ambient, Secció Tècnica de Mobilitat i la Unitat Administrativa d’Inspecció.

Entre els objectius del nou consell estaran els de definir i compartir informació de control que resulte transcendents per a les àrees implicades; coordinar l’acció inspectora sobre determinades zones o activitats municipals; impulsar la col·laboració interdepartamental en la realització d’actuacions de prevenció o control; identificar les actuacions que es consideren prioritàries i elaborar propostes de millora.

Un de les principals tasques del nou consell serà impulsar mesures de control del frau. La Junta de Govern Local va aprovar el 9 de juny el Pla Municipal de Control Tributari 2017-2019, elaborat d’acord amb l’establit en la Llei General Tributària. El pla de control tributari ha sigut impulsat des de la Regidoria de Gestió Municipal dirigida per Antonio Lorenzo. El pla de control tributari es desenvoluparà fins a 2019, amb dues línies de treball fonamentals: millorar l’atenció al contribuent i potenciar la recerca del frau tributari.