La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha fet balanç de les afeccions que el passat temporal s’ha produït a la xarxa de carreteres de la Generalitat, especialment en les de la província d’Alacant i València, ja que en les de Castelló no s’han registrats incidents destacables.

En aquest sentit, tot i els danys, que encara no es poden avaluar, romanen obertes al trànsit totes les carreteres a excepció de CV-809, CV-855, CV-925, CV-930, CV-935 i CV-95 -totes a la província d’Alacant- i que s’obriran al trànsit segons es vagi retirant les aigües.

Així mateix, tots els desperfectes ja s’han reparat o s’estan reparant ja que cal tenir en compte que, en els contractes de manteniment de carreteres i dins de la conservació ordinària de les mateixes, s’inclouen les actuacions per emergències de pluges, neus, accidents, etc. amb resposta immediata per al restabliment de les condicions de seguretat de la via, retirada de despreniments, reposició de talussos, reparació de danys per accidents, vialitat hivernal, etc.

La xarxa autonòmica de carreteres té uns 2.800 km de longitud, dels quals 1.000 km discorren per la província de Castelló, 800 km per la de València i 1.000 per la d’Alacant. Les carretes de cada província s’han dividit en tres zones: nord, centre i sud per a una millor eficiència en el desenvolupament dels treballs de conservació i, les pluges que han arrasat la Comunitat entre el 16 i el 19 de desembre han provocat incidències de diferent naturalesa en cadascuna de les zones en què es divideix la seva conservació

Província d’Alacant

Així, en les carreteres CV-70, CV-700, CV-705, CV-706, CV-710, CV-715, CV-720, CV-755, i CV-790 de la zona nord de la província d’Alacant , s’han produït nombrosos esllavissaments o corriments de vessants, caigudes d’arbres, diversos esfondraments de murs de maçoneria i enfonsaments i localitzades, així com inundació d’algun punt baix que ha afectat la CV-700 a Muro d’Alcoi. Com a conseqüència d’això, van ser tallades diverses carreteres però en l’actualitat estan totes obertes al trànsit en els seus dos sentits.

A la zona centre d’Alacant, es troba tallada la carretera CV-809, al costat del terme de Caudete, per inundació d’un punt baix, la resta de carreteres estan totes obertes al trànsit. A més, s’han produït afeccions en diversos punts de les carreteres CV-773 (grava en calçada), CV-775 (pedres i grava en voral i calçada, despreniments), CV-778 (soscavació calçada), CV-799 (neteja) , CV-800 (despreniment de pedres), CV-81 (arrossegaments), CV-83 (arrossegaments), CV-830 (arrossegaments), CV-836 (despreniments de pedres i arrossegaments), CV-840 (arrossegaments de terra i grava en calçada), CV-845 (despreniment mur de maçoneria). Els danys que es constaten és aquesta zona no són tan elevats com els de la zona nord.

En zona sud d’Alacant, s’han produït nombrosos talls de carretera per inundació del riu Segura i dels canals i assarbs del Baix Segura. Ja s’han obert al trànsit aquelles en què les aigües han baixat (CV-91, CV-920 i CV-940) i la resta (CV-855, CV-925, CV-930, CV-935 i CV-95 ) estan tallades, encara que a mesura que baixin les aigües s’aniran obrint al trànsit.

Província de València

A la província de València s’han produït diversos incidents com despreniments de terres, caigudes d’arbres i senyals o col·lapses de murs a la CV-32, CV-33, CV-25, CV-390, CV-500, CV-50, CV-35, CV-515, CV-42 i CV-43. A la zona sud de la província de València ha hagut despreniments en totes les carreteres, excepte en la CV-715.

Així mateix, han estat afectades al trànsit la CV-50 a Montroi per col·lapse de mur a la carretera amb trànsit alternatiu en aquest punt; la CV-81 que a causa d’aigua en un tram, es desviament de calçada pel marge esquerre el desembre 19; aquest mateix dia, la CV-650 també per aigua a la calçada, va estar tallada al trànsit durant 1 hora, i finalment, en un tram de la CV-550, es va produir un tall a la 1:00 del 20 desembre a avís de la Confederació Hidrogràfica Xúquer d’emergència hidrològica.

Província de Castelló

Pel que fa a la província de Castelló, no s’ha produït el tall de cap carretera ni s’han ocasionat danys importants, només s’han registrat alguna caiguda d’arbre o algun despreniments de pedres a la via sense que hagin alterat la marxa normal del trànsit, encara que és de preveure que en els pròxim dies ia causa de la pluja caiguda es pugui lliscar algun talús, que s’abordarà, si escau, en funció de les característiques particulars de cada un.