El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, Rafa Climent ha destacat la importància de la inversió estrangera directa per a augmentar la productivitat del nostre territori i fomentar la creació d’ocupació, en una roda de premsa en la qual ha definit les línies d’actuació de la conselleria en aquest àmbit.

Ha incidit en que s’està treballant “en una sèrie de mesures per a reforçar el departament d’Atracció d’Inversions d’IVACE, un element fonamental al que hem de donar major visibilitat perquè tots els projectes d’inversió que es plantegen la Comunitat Valenciana com a destinació, sàpiguen on acudir i amb quins recursos i suport poden explicar”, ha destacat.

Tant el conseller Climent com la directora general d’Internacionalització, Mónica Cucarella, han destacat que un dels esculls amb que es troben els inversors quan vénen a la Comunitat Valenciana, són les traves de les diferents administracions i l’excessiu termini per a l’engegada dels seus projectes d’inversió.

“Cal evitar que els projectes d’inversió es perden per la falta de cooperació i pels excessius tràmits burocràtics impostos per la pròpia administració regional. Per açò, des de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació s’ha iniciat l’elaboració de l’avantprojecte de llei que regule la creació del Valencian Investment Desk (VID), com a oficina de coordinació i impuls de projectes empresarials que afavorisca la inversió tant local, nacional com a estrangera i la creació d’ocupació en la nostra regió”, ha indicat.

“Una mesura -ha continuat- que afavoreix la simplificació administrativa i la constitució d’una vertadera finestreta única de suport a l’inversor que oferisca assessorament, tramitació i seguiment dels projectes d’inversió, que es traduirà en reducció de temps i cost econòmic per a l’empresa”.

El VID -el logo del qual s’ha presentat en la roda de premsa- assessorarà, tramitarà i realitzarà el seguiment d’aquells projectes d’inversió que complisquen amb una sèrie de requisits preestablits en matèria d’inversió, creació d’ocupació i desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana.

La directora general d’Internacionalització, Mónica Cucarella, ha destacat els avantatges competitius de la Comunitat. “La Comunitat Valenciana té un enorme potencial per a la inversió i és un enclavament estratègic. Hem de ser capaços de millorar la comunicació i la promoció d’aquests avantatges amb l’objectiu d’augmentar les xifres d’inversió i per açò estem elaborant una línia de treball que millore el nostre posicionament internacional”, ha indicat.

A través d’aquesta llei d’impuls a la inversió s’establirà la col·laboració interadministrativa entre els diferents departaments i organismes de la Generalitat, amb l’Administració de l’Estat i l’Administració local.

En aquest sentit, aquesta oficina comptarà amb el suport d’un comitè tècnic d’inversió, format representants d’aquelles conselleries amb competències en ocupació, medi ambient, urbanisme i indústria, entre unes altres; representants d’IVACE; representant de l’organisme de l’administració local on es desenvolupe el projecte i representants d’altres departaments, institucions o organitzacions públiques, privades i empresarials la presència de les quals es considere d’interès.

A més, també s’està elaborant un vídeo de la Comunitat que permeta difondre i promocionar, tant a nivell nacional com a internacional els avantatges competitius de la Comunitat Valenciana que fan d’ella una regió idònia per a invertir.