L’alcalde d’Onda, Ximo Huguet, s’ha mostrat satisfet per les inversions realitzades per la Conselleria d’Infraestructures, que en aquests últims dies s’està procedint a la millora de la canalització del Barranc de Beniparrell i a finalitzar la primera fase del carril ciclopeatonal el Salvador.

Cal recordar que quan es van succeir les pluges de novembre de 2015, el barranc de Beniparrell es va desbordar en aquest punt, de manera que l’alcalde va iniciar les gestions pertinents per evitar que es repetissin incidents d’aquest tipus. L’Ajuntament va instar a l’Administració Autonòmica, que és qui té les competències en aquesta matèria, a canviar els tubs existents, ja que no tenien prou capacitat per suportar grans avingudes d’aigua. Ara, aprofitant les obres del carril ciclopeatonal el Salvador, s’està escometent aquesta actuació que consisteix a col·locar un entubat de grans peces cúbiques de formigó amb més capacitat d’evacuació d’aigües.

Així mateix, l’alcalde d’Onda, Ximo Huguet, ha informat que les obres de construcció del carril ciclopeatonal que unirà el nucli urbà d’Onda amb l’ermita del Salvador han avançat a molt bon ritme i estan a punt de finalitzar. L’actuació, desenvolupada per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha consistit en el desbrossament de la via, el marcatge del voral i l’asfaltat del mateix. Aquesta primera fase comprèn una distància de 460 metres, entre els quals el punt més estret de voral serà de 3 metres, que s’han aconseguit ocupant la cuneta així com fent una mica més estrets els carrils de circulació, tal com ve estipulat en la normativa. D’aquesta manera, també s’afavorirà que els vehicles disminueixin la velocitat a l’entrada de la ciutat i es garantirà la seguretat dels vianants.

Respecte a la segona fase d’aquesta obra, amb la qual es pretén que el carril ciclopeatonal arribi fins a l’ermita del Salvador, els tècnics de Conselleria estan estudiant la millor solució tècnica a partir de diverses alternatives, entre les quals es triarà la més convenient de manera coordinada amb l’Ajuntament. En aquesta línia, Huguet ha afirmat que l’equip de govern estudia la possibilitat d’instal·lar, a més de diferent mobiliari urbà, uns aparells de gimnàstica perquè els onders realitzin activitats físiques per promocionar la seva salut. Aquesta actuació forma part de la política de l’actual equip de govern, que aposta per oferir al ciutadà la forma de conjugar gaudir a l’aire lliure del temps d’oci i realitzar exercicis físics. “A través d’iniciatives com aquestes, complim amb un dels objectius fermes que tenim com a equip de govern, fomentat que Onda sigui una ciutat cada vegada més saludable”, ha destacat l’alcalde d’Onda.

Finalment, Ximo Huguet ha agraït la sensibilitat de la Conselleria a la inversió del carril ciclopeatonal i per escometre l’actuació que augmentarà la capacitat de canalització del barranc, alhora que ha recordat que “es tracten d’inversions fruit de les gestions realitzades pel equip de govern amb l’Administració Autonòmica “.