L’Ajuntament d’Orpesa, a través de la Regidoria de Cultura, ha presentat la sol·licitud en la Direcció Territorial de Patrimoni per obtenir la pertinent autorització per procedir a la rehabilitació de l’immoble de l’Antic Hospital. Aquesta actuació s’emmarca dins el projecte museològic que va aprovar la Conselleria en l’any 2014, pel qual es reconeixia al Museu d’Orpesa com a museu de la Generalitat.

Es tracta d’un edifici del qual ja es tenen notícies des de principis del segle XVII, quan exercia més com una institució de beneficència que com a recinte sanitari; el que gràcies a la donació de l’herència d’una veïna a mitjans del segle XVIII, i als ajuts benèfiques, va poder seguir exercint com a hospital fins al segle XIX. L’immoble està situat en el perímetre de l’antiga muralla d’Orpesa; de fet, hi ha indicis que apunten que va poder aixecar-se sobre un antic baluard d’aquesta construcció. Es tracta d’un edifici de 136 metres quadrats de planta baixa i una altura.

Un cop rehabilitat l’immoble, l’objectiu és dotar-lo de contingut didàctic sobre com funcionaven els hospitals en època moderna, qui treballava en ells i quines funcions tenia.

Amb aquesta actuació, la Regidoria de Cultura culmina el procés de creació del Museu d’Orpesa, format per l’edifici central, dedicat a les fortificacions i defenses de la localitat; l’Antiga Presó, dedicada a impartir justícia en època moderna; i l’Antic Hospital, tots ells recintes ubicats al casc antic de la localitat. La seva visita ofereix una àmplia visió sobre com era la vida quotidiana a la Orpesa dels S.XVI al S. XIX, com vivien els seus habitants, els seus episodis històrics i el seu ric patrimoni arquitectònic