L’Ajuntament d’Orpesa del Mar ha tret a licitació per 145.200 euros, per mitjà de procediment obert, el servici de subministrament i plantació d’arbres i arbustos per a la reposició i millora de les zones verdes municipals. L’anunci ha sigut publicat ja en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Les tasques a realitzar per part de l’empresa adjudicatària impliquen l’obligació que esta aporte terra vegetal en les zones en què s’aprecien carències. Així mateix, els serveis tècnics indicaran el número de cada espècie a plantar o la quantitat de terra vegetal a aportar, en quina zona verda i amb quina alineació. Hi haurà un total de 1.000 exemplars de 40 espècies vegetals distintes, i s’establix un període de garantia per als arbres i arbustos subministrats de 6 mesos. Està previst que esta actuació estiga acabada a finals d’enguany.

Esta iniciativa s’emmarca dins d’una de les modificacions de crèdit procedents del romanent que es van aprovar en ple, amb l’únic vot favorable dels grups PP i Sí Es Pot. El regidor de Medi Ambient, Tomás Fabregat, destaca la “concienciación de l’equip de govern per a tirar endavant actuacions com esta, necessàries en qualsevol municipio”. Per la seua banda l’alcalde, Rafael Albert, recalca que estan en marxa moltes licitacions “que esperem puguen executar-se dins d’aques any“.