El Patronat Municipal de Festes ha informat avui al Consell Rector sobre la liquidació del pressupost de l’exercici de 2016 amb un romanent de tresoreria de 299.000 euros gràcies al control de la despesa aplicada en el segon semestre de l’any i a la injecció d’ingressos extra, com les transferències per part de l’Ajuntament per a garantir l’estabilitat pressupostària, l’augment de la recaptació per espectacles, fondes i altres activitats i una subvenció provincial.

La presidència del Patronat ha presentat el decret amb aquest resultat positiu de l’exercici econòmic de 2016 que ara haurà de traslladar-se a Alcaldia per a la seua aprovació. Aquest romanent correspon al pressupost global del Patronat Municipal de Festes i respon a la contenció de la despesa aplicada a partir del segon semestre de l’any, l’aportació de transferències per part de l’Ajuntament per a garantir la liquiditat, la recaptació per sobre de les previsions inicials i la suma de romanent acumulat dels anys 2014 i 2015.

D’altra banda, el Consell Rector ha deixat sobre la taula la proposta de la presidenta del Patronat Municipal de Festes, Sara Usó, relativa al nomenament dels membres del Comitè Organitzador de l’IV Congrés Magdalenero per a una pròxima reunió amb l’objectiu d’aprovar una estructura eficient i que facilite l’organització de l’esdeveniment.

Cal destacar que el passat mes de març, l’alcaldessa va anunciar la convocatòria d’aquest IV Congrés Magdalener i va expressar la seua confiança en què es convertisca en un espai “de coneixement, reflexió, diàleg i acord, àmpliament participat per la ciutadania, en el qual, a partir del debat obert i rigorosament argumentat, es generen els consensos necessaris per a orientar l’organització i les línies d’evolució de les Festes de la Magdalena en els anys pròxims”. Ja llavors Amparo Marco va fer una crida a la col·laboració i participació de tots els agents implicats en les festes i ha mostrat la seua confiança en “la capacitat de diàleg del món de la festa per a arribar acords que beneficien a tot el poble de Castelló”.

A més, la sessió ordinària també ha aprovat la necessitat de l’actualització del Llibre de Registre d’Ens Vinculats de les Festes. Altres assumptes abordats en la reunió d’avui del Consell Rector del Patronat Municipal de Festes han sigut informar de l’arxiu per part de Fiscalia de la denúncia presentada per la presumpta falsificació d’una factura en la Gaiata 16; adonar del reintegrament de 2.488 euros abonats anticipadament a la Gaiata 19 per a despeses corresponents al programa d’actes relacionats amb les festes de l’any 2016; l’aprovació de les bases reguladores per a la provisió del lloc de gerent mitjançant el procediment de lliure designació i aprovació de la convocatòria així com el nomenament de Laura Rodríguez com a representant del Consell Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes en el Patronat Municipal de Festes.