El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha acordat ampliar en 14 anys el termini de concessió a Portsur Castelló S.A. per a l’explotació d’una terminal de granels sòlids en la dàrsena sud, amb un compromís d’inversió de 8.318.000 € en una grua mòbil, en naus d’emmagatzematge de granels sòlids, en una campa i en béns d’equip. Amb aquesta ampliació la concessió finalitzarà el 7 d’agost de 2055.

Aquesta ampliació s’emmarca en el Reial decret llei 8/2014 que va ampliar de 35 a 50 anys el termini màxim d’una nova concessió portuària i va fixar un període transitori perquè poguessin sol·licitar ampliació les concessions llavors vigents.

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, ha afirmat que l’ampliació de la concessió de Portsur és “una excel·lent notícia perquè la inversió compromesa és una mostra de la confiança de Portsur a PortCastelló i suposarà augmentar la competitivitat de la terminal i del propi port ”

D’altra banda, Francisco Toledo ha informat el Consell de l’increment del tràfic de mercaderies en PortCastelló en el primer quadrimestre de l’any, d’un 10,5% respecte al mateix període de l’any anterior. A més, el port de Castelló creix per sobre de la mitjana del sistema portuari espanyol, que ho fa a un ritme del 2,6%.

Durant el Consell d’Administració, Francisco Toledo ha informat del resultat d’explotació de PortCastelló en 2016, que creix un 8,1% a causa del increment d’ingressos en un 2,3% i la reducció de despeses en un 0,18%.

Finalment, un altre dels temes tractats ha estat l’optimització de l’operativa de granels sòlids en PortCastelló “amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència de la descàrrega”.

Altres acords:

Seleccionar la sol·licitud d’Portsur Castelló S.A. de concessió administrativa per a l’ocupació d’un magatzem de 4.500 m2 a la zona nord amb destinació a emmagatzematge de mercaderia pròpia de la mercantil.

Seleccionar la sol·licitud d’Terminal Marítima del Grau S.L. de concessió administrativa per a l’ocupació del magatzem nº 9, de 207,33 m2, a la zona nord amb destinació a emmagatzematge i guarda d’útils per a les tasques pròpies de la terminal.

Seleccionar la sol·licitud de la Societat Cooperativa Limitada Columbretes de concessió administrativa per a l’ocupació d’un magatzem de 560 m2, situat al port pesquer, destinat al subministrament i venda de pertrechos per a embarcacions de pesca.

Atorgar a Bucemar S.L. una concessió administrativa per termini de cinc anys per a l’ocupació del magatzem nº 1, de 30,35 m2, ubicat a la zona nord, destinat a l’emmagatzematge d’equips de treball subaquàtics professionals propis de la seva activitat. L’import anual de les taxes a pagar serà de 201,58 €.

Atorgar a Treintasub S.L. una concessió administrativa per termini de cinc anys per a l’ocupació del magatzem nº 4, de 48,86 m2, ubicat a la zona nord, destinat a l’emmagatzematge d’equips de treball i maquinària necessaris per al desenvolupament dels treballs subaquàtics professionals propis de la seva activitat . L’import anual de les taxes a pagar serà de 324,53 €.

Atorgar a Remolcs de la Mediterrània S.A. una concessió administrativa per termini de cinc anys per a l’ocupació del magatzem nº 7, de 67,91 m2, ubicat a la zona nord, destinat a l’emmagatzematge de pertrets i recanvis necessaris per al desenvolupament de la seva activitat. L’import anual de les taxes a pagar serà de 451,06 €.

Atorgar a Tecniportcas S.L. una concessió administrativa per termini de cinc anys per a l’ocupació del magatzem nº 10, de 82 m2, situat a la zona nord, destinat a l’emmagatzematge de maquinària necessària per al desenvolupament de la seva activitat. L’import anual de les taxes a pagar serà de 544,61 €.

Atorgar a Tecniportcas S.L. una concessió administrativa per termini de cinc anys per l’ocupació d’una superfície i magatzem, de 512 m2, ubicat a la zona nord, destinada a l’activitat de manteniment de maquinària portuària i taller de reparació. L’import anual de les taxes a pagar serà de 2.120,60 €.

Atorgar a Projectes Ponsfer S.L. una concessió administrativa per termini de cinc anys per a l’ocupació del magatzem nº 12, de 69,96 m2, ubicat a la zona nord, destinat a l’emmagatzematge d’eines pròpies de la seva activitat. L’import anual de les taxes a pagar serà de 464,68 €.

El canvi de titularitat de les concessions administratives atorgades a Daniel Zamora de Francisco, per a l’ocupació i explotació dels locals nº 9 tipus II-A i nº 10 tipus II-A ubicats a la plaça de la mar, a favor de José L. Zamora i fills, SL

L’aportació de 29.745,96 € de l’Autoritat Portuària de Castelló per a la liquidació de FEPORTS dels quals 5.149,06 € es consideren no retornables i 24.596,90 € es consideren com a aportació reintegrable a curt termini (màxim 12 mesos) que serà reintegrable en funció del saldo generat per la liquidac