Segons l’últim ‘Informe de preus de tots els habitatges al municipi de Castelló de la Plana’, estudi elaborat pel portal precioviviendas.com i que recull les dades del mercat de tots els habitatges de la ciutat, el preu mitjà a Castelló de la Plana ha experimentat en el segon i tercer trimestre del 2016 una pujada que, més que pel seu volum, és cridanera ja que suposa la confirmació de l’alentiment del mercat immobiliari al municipi en aquest tercer trimestre, fonamentalment per la paràlisi política.

Així, l’índex Precioviviendas (IPV) situa la variació semestral del preu de l’habitatge a Castelló de la Plana en el 1,35%, el que confirma la contenció del preu de l’habitatge al municipi.

Precioviviendas.com, l’única web que ofereix de forma il·limitada i gratuïta el preu de mercat dels habitatges de 260 municipis a tot Espanya, va iniciar la seva activitat el passat mes de febrer permetent consultar de forma gratuïta i en un sol clic el preu de qualsevol habitatge. En aquest mes d’octubre ha ampliat la informació al 80% del parc immobiliari nacional, posant a l’abast de tots, el preu de pràcticament la totalitat dels habitatges d’Espanya i per al 2017 està previst que cobreixi el 95% dels habitatges de tota Espanya.

Principals pujades i baixades per districtes

Al ‘Informe de preus de tots els habitatges al municipi de Castelló de la Plana, que analitza els preus de tots els habitatges del municipi, podem trobar informació detallada del valor dels habitatges per districtes i carrers que la plataforma posa a disposició de totes aquelles persones que estiguin pensant en comprar, vendre o simplement vulguin conèixer el preu d’un habitatge.

Així, segons aquest estudi, el districte de Castelló de la Plana on el preu de l’habitatge hauria experimentat la major variació seria Districte 07 amb un 3,62% de diferència respecte al semestre anterior, mentre Districte 01 seria el que menys canvi en el preu hauria experimentat amb una variació del 0,08%, segons dades de mercat.

Evolució del preu per carrers

D’altra banda, la pujada de preu més destacada de les principals vies del municipi s’hauria produït al carrer Onda les 613 habitatges estarien valorades actualment en 52.603.125 € (segons preu de mercat). Així, el preu mitjà del metre quadrat en aquest carrer hauria augmentat un 9,59% situant-se ara en 763 €, estant el preu mínim en 429 € / m2 i el màxim 1142 € / m2.

Al carrer Onda li segueix el carrer Universitat on el preu mitjà del metre quadrat hauria augmentat un 8,50% situant-se en 1.390 €. Amb un parc d’habitatges de 1.131 unitats, aquest carrer té un valor total de 159.241.385 €, sent el preu mínim de 799 € / m2 i el màxim de 1.832 € / m2.

La tercera pujada més destacada s’hauria produït al carrer Moncofa on el preu mitjà del metre quadrat hauria augmentat un 8,05% situant-se en 1.312 €. Amb un parc d’habitatges de 664 unitats, aquest carrer té un valor total de 76.234.942 €, sent el preu mínim de 855 € / m2 i el màxim de 1.555 € / m2.

Per contra, segons l’informe, la baixada de preu més pronunciada de les vies principals del municipi s’hauria produït al carrer Vilafamés. Així, el preu mitjà del metre quadrat en aquest carrer hauria disminuït un 8,12% situant-se ara en 1.092 €. Amb un parc d’habitatges de 226 unitats, aquest carrer té un valor total (segons preu de mercat) de 26.941.197 €. Mentrestant, el preu mínim seria de 768 € / m2 i el màxim de 1.469 € / m2.