Representants de les empreses IFF, Ashland Chemical, Adapta, Alespri, Pinturas Benicarló i Axalta Coating Systems, els directors de l’IES Ramón Cid, de l’IES Joan Coromines i del Centre Integrat Públic de Formació Professional i una representant de la inspecció educativa han assistit avui a la reunió amb l’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, i la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez, per avançar en la implantació a Benicarló d’un cicle formatiu de Tècnic Superior en Química Industrial.

La reunió ha servit per analitzar la situació del sector químic a la comarca i per sospesar la possibilitat real d’implantar el cicle a Benicarló. «La predisposició és molt bona per part del sector empresarial», ha dit l’alcaldessa, que s’ha mostrat disposada «a fer tots els esforços necessaris per a la implantació del cicle». La directora general, per la seua banda, ha valorat de manera molt positiva la reunió i ha destacat que «volem explorar totes les vies de col·laboració possibles per tal de fer realitat aquest cicle superior».

Durant la reunió s’ha analitzat el reial decret que regula els estudis de Química Industrial i s’ha incidit sobretot en la necessitat de comptar amb un laboratori ben dotat per als tallers pràctics, que complementarien la formació teòrica. «El que necessitem és un laboratori industrial que simule un laboratori real d’una empresa química, i aquí és on hem de buscar la col·laboració de tots els sectors i institucions implicades» ha dit la directora general.

A partir d’ara, l’Ajuntament haurà d’explorar els espais que podrien acollir aquest laboratori, mentre que els empresaris s’han compromés a identificar els llocs de treball que ocuparien els titulats en les seues empreses. De fet, en la reunió, que s’ha allargat més de tres hores, els representants del sector empresarial han assegurat que «col·laboraran en tot allò necessari per a fer realitat el cicle».

La reunió també ha servit per constatar que els futurs titulars en aquest cicle podrien trobar oportunitats de treball no només a Benicarló i les comarques del nord de Castelló sinó també del sud de Tarragona, amb importants empreses del sector.

En cas d’implantar-se aquesta titulació a Benicarló, seria l’únic cicle formatiu de Química Industrial de la província de Castelló.