El conseller d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, Rafa Climent planteja set grans propostes per fer possible un nou model de desenvolupament basat en valors com la dignitat humana, la solidaritat, la sostenibilitat, la justícia social i la participació democràtica.

Rafa Climent proposa potenciar tots els sectors productius tradicionals, el sector primari, especialment l’agroalimentari, potenciar les exportacions, fomentar un sector turístic de qualitat, proporcionar assessorament i ajuts destinats a petites i mitjanes empreses, així com la inclusió de clàusules de responsabilitat social.

El conseller ha fet aquestes propostes en el transcurs d’una ponència que ha impartit a la localitat de Cox en el curs d’estiu de la Universitat Miguel Hernández sobre ‘Ètica i política: Economia i Dret del Bé Comú’.

Rafa Climent ha explicat que “l’Economia del Bé Comú presenta un model econòmic basat en la iniciativa empresarial però no competitiva, sinó cooperativa. A més és un model integrador, ja que les seves propostes i objectius inclouen l’àmbit econòmic, polític i social, i destaca la importància de l’educació com a motor de canvi en els valors i en la forma de vida “.

El conseller ha assenyalat que al setembre de 2015, el Comitè Econòmic i Social Europeu va emetre un dictamen, fent-se ressò d’aquest model per avançar en una economia més ètica basada en els valors europeus i de la responsabilitat social, que contribuirà a la transició cap a un mercat ètic europeu, que fomenti la innovació social, augmenti la taxa d’ocupació i beneficiï al medi ambient.

Per això, Rafa Climent ha assenyalat que des del Consell ja s’estan fent els primers passos parell la implantació de l’Economia del Bé Comú a la Comunitat. En aquest sentit, ha recordat un acord entre la Conselleria d’Economia Sostenible i la Universitat de València per a la creació d’una Càtedra d’Economia del Bé Comú.

També el conseller ha expliado que “la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, està finalitzant els treballs d’elaboració de la Guia Pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic .

“Així mateix, es disposa ja d’un primer esborrany de la futura Llei de Responsabilitat Social, fet a partir del debat i el diàleg amb tots els agents implicats, estudiant legislació prèvia i analitzant altres experiències. Aquesta nova llei establirà bones pràctiques d’aplicació obligatòria a la Generalitat i les administracions públiques i incorporarà pautes recomanables per a la seva aplicació en l’àmbit empresarial, respectant la voluntarietat i responsabilitat en el seu compliment “.