La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha reivindicat a Barcelona el Corredor Mediterrani amb doble plataforma i ample europeu, “perquè escurça distàncies, accelera la competitivitat i genera llocs de treball”. De fet ha puntualitzat que el major cost del Corredor “és, precisament, no construir-lo i no posar-lo en servei com més aviat millor”.

En la seva intervenció en la III Trobada del Corredor Mediterrani, organitzat pel diari “Expansión”, la consellera ha fet referència al Fòrum Valencià paper Corredor, creat per la Generalitat des del consens “amb la societat civil, les universitats, els empresaris, els sindicats i el municialismo “, i ha anunciat que, dins el marc d’aquest Fòrum, el proper mes de juny es celebraran unes jornades sectorials amb la Cambra de Comerç i els empresaris.

En aquestes taules es preveu reunir als principals sectors de l’economia valenciana que transporten mercaderies, als operadors logístics i als operadors ferroviaris per conèixer la demanda real present i futura del Corredor i cercar, a través del coneixement, una major optimització de les infraestructures ferroviàries i logístiques. L’objectiu final que es pretén és millorar la competitivitat de l’economia valenciana i augmentar la quota del ferrocarril a la Comunitat, en incrementar la qualitat i la sostenibilitat del transport.

Així, ha ressaltat que la Generalitat treballa per i per aconseguir aquesta infraestructura, ja que “no volem perdre el tren del futur i treballem per disposar d’un mapa de grans infraestructures a la Comunitat, en l’Horitzó de 2020”. Aquest mapa serà molt diferent de l’actual i situa com a prioritat irrenunciable la primera fase del Corredor ferroviari Mediterrani en funcionament, connectat amb els principals ports valencians; una autopista AP-7 sense peatge o la modernització de la línia ferroviària Sagunt-Terol-Saragossa, en estreta relació amb el Corredor i que permeti una connexió en condicions entre les façanes cantàbrica i mediterrània.

Per a la titular d’Obres Públiques, l’actual Consell vol “que aquest salt qualitatiu en la nostra connexió amb la resta d’Europa es conjugui, al mateix temps, amb un projecte de Comunitat Valenciana com un territori modern que es converteixi en pol d’atracció d’inversions productives, de comerç especialitzat i de majors oportunitats d’ocupació qualificada “.

En aquest sentit, ha recordat que les comunitats autònomes de l’arc mediterrani lideren l’avanç regional espanyol i han crescut a una taxa interanual per sobre del 3’6%: Balears avança a un 4’2% i la Comunitat Valenciana a un 4’1 %, dades que “evidencien la transcendència d’una infraestructura geoestratègica per a tot el país com és el Corredor Mediterrani”.

Impacte positiu del Corredor

Segons l’opinió de Salvador, “aquesta infraestructura ja no pot ser més un coll d’ampolla permanent en la connexió Nord-Sud de passatgers i de mercaderies i de completar-se la Xarxa Transeuropea de Transports de la qual forma part el Corredor, es generaria un creixement potencial d’un 1,8% de l’economia europea i 10 milions de llocs de treball a l’any. És a dir, per cada euro invertit, Europa aconseguiria sis punts del PIB addicional i per a la Comunitat, l’impacte en ocupació per als propers 15 anys podria arribar als 100.000 llocs de treball en els nostres sectors productius i logístics “.

Per la importància d’aquestes dades, la consellera ha criticat la decisió del Govern d’optar pel tercer fil perquè costaria menys i seria més ràpid d’executar quan, però, “les obres van a un ritme que, ni encara concloent en 2018, solucionaran el problema “. A més, ha destacat, “les últimes notícies demostren el menyspreu del Govern d’Espanya cap a la Comunitat, amb improvisació i falta de transparència, ja que no disposem d’informació fefaent sobre les obres i l’arribada de l’AVE a Castelló”. Per això, ha demanat “lleialtat i modals democràtics entre les diferents administracions que servim als mateixos ciutadans”.

En aquest sentit, la consellera ha afirmat que, després de la paralització de les dues últimes dècades, “és més necessari que mai rellançar aquesta infraestructura geoestratègica de l’arc mediterrani, ja que gairebé dos terços de les exportacions valencianes es dirigeixen cap a Europa i més de un 50% de les nostres importacions provenen d’allà, però tot just un 2% del comerç entre la Comunitat i França es mou per ferrocarril, el que constitueix una autèntica assignatura pendent per a tot Espanya. en transport de mercaderies en ferrocarril, en aquests moments estem en entorn del 3% de mitjana, mentre Alemanya està per sobre del 20%, França supera el 15% i el Regne Unit i Itàlia estan propers a aquest percentatge “.

Salvador ha afegit que “València és el primer port d’Espanya i de tota la Mediterrània en tràfic de contenidors, però no està connectat a la xarxa ferroviària en ample europeu. Com tampoc ho estan els ports de Sagunt i Castelló, en els quals l’Estat encara ha de licitar les obres dels seus nous accessos ferroviaris “i, des d’aquesta perspectiva,” comptar amb una infraestructura que ens permeti estar a prop dels mercats europeus resulta fonamental per a la competitivitat, per a la generació d’ocupació i riquesa i per a la millora de la nostra qualitat de vida “.

Arribar al cor d’Europa
La consellera ha insistit que “cada dia que passa sense posar en marxa el corredor ferroviari mediterrani suposa una pèrdua d’oportunitats per a les empreses, una menor rendibilitat dels nostres productes, una saturació de la xarxa viària amb més costos ambientals, menors nivells de seguretat viària i una renda per càpita més baixa. i això no només perjudica les comarques meridionals de Catalunya, a la Comunitat Valenciana, a Múrcia ia Andalusia, sinó a tot l’Estat “.

Finalment ha assenyalat que des de la Comunitat Valenciana, “exigim, carregats de raons, la conclusió del Corredor Mediterrani com més aviat, alhora que oferim la nostra col·laboració a l’Estat, així com un treball conjunt i coordinat entre les administracions autonòmica i estatal per concloure unes infraestructures que són d’interès general “. “Nosaltres estem teixint noves complicitats amb els nostres veïns de Múrcia, Catalunya, Aragó, el govern ja ha reconsiderat la seva postura i veu amb bons ulls aquesta connexió perquè, al final, del que es tracta és d’arribar al cor d’Europa”, ha conclòs.