El gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, Joaquín Sanchís, ha manifestat avui que l’adaptació retributiva que s’està duent a terme al centre “no és una decisió unilateral ni imposada per l’adreça ni per la Conselleria”, sinó que és “un imperatiu legal que ha d’acatar-se”.

Va explicar que tant la llei estatal 40/2015 de règim jurídic del sector públic com la llei 14/2016, de pressupostos per 2017 de la Comunitat Valenciana, estableixen que les retribucions del personal del Consorci no poden sobrepassar les establertes en les taules retributives del personal de l’administració d’adscripció, en aquest cas la Conselleria de Sanitat.

La llei, no obstant això, garanteix les actuals retribucions del personal que es trobava donat d’alta el 31 de desembre de 2016 a través de l’abonament d’un complement personal de garantia, que és la diferència de més que rep el personal del Consorci pel que fa al que percebria en un lloc de treball equivalent de la xarxa sanitària pública valenciana.

Aquest complement és absorbible amb càrrec a futurs increments retributius i, com estableix la llei, no pot incloure les retribucions variables (guàrdies, nits, festius o torn rodat), que han d’ajustar-se a les establertes per a la resta de professionals públics de la Comunitat.

Davant les mesures de protesta anunciades pels sindicats amb representació en hospital per aquest procés d’adaptació, Sanchís va mostrar la seva disposició a dialogar amb els representants dels treballadors i treballadores, però va recalcar que “les mesures que proposin no poden ser en cap cas contràries a la normativa vigent”.

Ocupació estable

En la seva opinió, resulta “incomprensible” que “es consideri un demèrit i no es posin en valor accionis positives empreses per l’actual adreça i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública com l’aposta per l’ocupació estable”.

“Per primera vegada -va destacar- es deixa la improvisació, es treballa amb responsabilitat i transparència, tenint sempre present l’eficàcia, eficiència i qualitat de l’assistència que presta el centre”.

Sanchís va recordar que el Consell de Govern va aprovar el passat octubre la creació de 109 nous llocs de treball estables i va agregar que amb la recent publicació d’aquest acord en els butlletins oficials de la Generalitat Valenciana i de la província ja es va a poder iniciar el procés per donar cobertura a aquestes places.

Als treballadors i treballadores que actualment ocupen aquestes places mitjançant un contracte d’acumulació de tasques se’ls va a fer un contracte d’interinitat fins que siguin ocupades mitjançant els processos selectius que estableix la llei.

Amb les mesures adoptades per l’adreça per garantir l’estabilitat laboral dels treballadors, la relació de llocs de treball del Consorci ha passat de 805 a 888, la qual cosa significa que hi ha 83 llocs de treball estructurals més.

“La creació d’aquestes places és una clara aposta per l’estabilitat laboral i soluciona, per fi, la situació de més d’un centenar de contractes irregulars en frau de llei que es mantenien a l’Hospital des de fa anys i que com ja va dictaminar el Tribunal d’Arbitratge Laboral en 2014 exigien una solució”, va concloure el gerent.