Tècnics de Sanitat Vegetal i de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) estudien, a instància de La Unió de Llauradors, els problemes ocasionats en algunes parcel·les de cítrics de la Plana Baixa afectades per una defoliació severa en l’arbrat.

Ahir van visitar diverses explotacions una representació de La Unió i el màxim responsable tècnic de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Vicent Dalmau i el científic de l’IVIA, Toni Vicent, expert en micologia i plagues de cítrics.

La vista obeeix a la inquietud de nombrosos citricultors de la comarca que veuen com els seus tarongers, sense causes justificades, perden la fulla de manera alarmant. Aquesta defoliació afecta tota mena de varietats, peus o zones i com a conseqüència es veu amenaçada de manera considerable la producció dels propers anys i fins i tot el propi arbre, al qual podria provocar la mort.

Davant el desconcert creat i la falta de tractaments específics que solucionin el problema, s’estan donant les condicions adequades perquè alguns desaprensius proposin remeis, la majoria d’ells molt cars, sense cap tipus de contrast ni per desgràcia solucionar el problema. Per aquest motiu, cercar una solució tècnica, impedir l’oportunisme de certs agents i en previsió que el problema s’estengui a la resta de comarques citrícoles, La Unió va organitzar aquesta visita al costat dels majors experts que hi ha a la Comunitat Valenciana sobre aquest tipus de fisiopaties , amb la finalitat de trobar un remei eficaç al problema.

Encara que de moment no hi ha un resultat definitiu, els tècnics pensen que es deu a una concatenació de circumstàncies, ja que s’ha pogut constatar que afecta indistintament a les varietats de clementines més importants, tant en peu Carrizo com a Macrofila i amb independència de la procedència de l’aigua de reg. De moment aquest problema es localitza en algunes parcel·les de la Plana Baixa, però no es descarta que es pugui escampar per la resta de zones citrícoles on les pràctiques, varietats, i condicions climatològiques i / o edafològiques siguin semblants. Per això La Unió creu que és convenient trobar una solució el més aviat possible.

Carles Peris, responsable del sector citrícola de La Unió, creu que “si actuem ara en l’inici del problema estarem en disposició de controlar-lo més aviat, però també opina que no cal crear alarmes injustificades, ja que tot apunta que trobarem, de la mà dels experts de l’Administració, una solució adequada “. Pensa Peris que “La Unió ha fet el correcte, actuar aviat, acudir al lloc adequat i fer cas omís dels que diuen que tenen solució per a tot, però molt cara i sense garanties”.