La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha licitat la redacció del projecte i la direcció de les obres per a la construcció del nou consultori de la Raval Universitària de Castelló. Segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el valor estimat del contracte ascendix a 227.108,84 euros i fixa fins al 15 de setembre el termini màxim per a la presentació de les ofertes de participació.

D’esta manera, a través d’este anunci, es licita el servei d’arquitectura i enginyeria per equip facultatiu per a la redacció dels projectes i direcció de les obres per a la construcció del nou consultori auxiliar de la Raval Universitària, centre pertanyent al Departament de Salut de Castelló. La mateixa publicació establix com a termini màxim per a la recepció de les ofertes de participació el pròxim 15 de setembre, a les 14 hores, en el Registre General de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situat en el carrer Misser Va mastegar de València.

Una vegada firmat el contracte, Sanitat establix 30 dies per a la firma de l’acta d’inici per part del Servei d’Infraestructures i 60 dies més per a la redacció del projecte bàsic i del projecte d’activitat. A partir d’eixe termini, es fixen altres 75 dies per a la redacció del projecte d’execució definitiu, que inclou també els projectes d’instal·lacions i l’estudi de seguretat i salut. Per la seua banda, la direcció d’obra, tindrà el mateix termini de duració que la construcció del nou edifici.

Cal recordar que, seguint la normativa vigent, es tracta d’un contracte de serveis, tramitat de forma ordinària per procediment obert i regulació no harmonitzada. L’obertura de les ofertes, segons indica el mateix anunci, tindrà lloc el pròxim 26 de setembre a les 12 hores.