Dels tres CICU provincials que hi ha a la Comunitat Valenciana, el que més emergències sanitàries ha gestionat durant l’última nit de l’any és el de la província de València, amb 147. El segueix el d’Alacant amb 143 emergències, mentre que el de Castelló ha atès un total de 28.

Per tipologia, els CICU han gestionat amb caràcter urgent un total de 143 intoxicacions etíliques durant el Cap d’Any. D’elles, 69 s’han produït a la província d’Alacant i 64 a la de València, mentre que a la de Castelló els casos d’ingesta abusiva d’alcohol ascendeixen a 10.

Pel que fa a les emergències produïdes com a conseqüència d’algun tipus d’agressió o baralla, el Servei d’Emergències Sanitàries ha intervingut en 39 serveis. El CICU de València ha gestionat 18, el d’Alacant 16 ia la província de Castelló s’han produït 5 emergències d’aquest tipus.

Pel que fa als accidents de trànsit, durant el Cap d’Any s’han gestionat 12 emergències relacionades amb sinistres de trànsit, d’elles 7 a la província de València, altres 5 a la d’Alacant, mentre que a Castelló no s’ha registrat cap.

Quant a la resta d’emergències sanitàries, van respondre a patologies mèdiques (com malalties coronàries, problemes respiratoris o febres) autolesions o accidents comuns.

Funcionament dels serveis d’emergència sanitaris

Els CICU de la Comunitat Valenciana treballen ininterrompudament tots els dies de l’any, les 24 hores del dia, a la recepció de demandes sanitàries i posterior assignació dels recursos assistencials d’urgència o emergència disponibles més adequats per a aquesta demanda, seguint criteris d’equitat i efectivitat en l’atenció.

Així mateix, l’equip del SAMU (Servei d’Ajuda Mèdica Urgent) treballa de forma permanent, sota la coordinació del CICU, per garantir l’assistència sanitària d’urgències vitals i emergències. Cada unitat d’aquest servei està equipada amb mitjans tècnics sofisticats, i està dotada de conductor, d’un metge i un infermer especialitzats en l’assistència de pacients crítics.

També les unitats de SVB (Suport Vital Bàsic) són vehicles assistencials que treballen a les ordres del CICU, i que donen resposta immediata a urgències no vitals i transport sanitari. Estan formades per dos tècnics amb formació en SVB i primers auxilis, ia més estan dotades d’equip de medicalització intermèdia i avançada.

Aquesta dotació fa possible la seva utilització amb personal mèdic i d’infermeria en qualsevol moment que es requereixi. D’aquesta manera les seves característiques serien pràcticament similars a les d’un SAMU.