http://www.viajespasion.com/wp-content/uploads/2010/12/ave-madrid-valencia.jpg

Alberto Fabra (President de la Generalitat Valenciana) s’ha compromes avui publicament, a reforçar el seu compromis, amb el AVE regional de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, el presient Fabra, també ha fet saber avui, que el servei del AVE es fonamental per a la Comunitat Valenciana i es molt important, que es puga contar amb aqüesta infraestructura, al proper any 2015.

A més, Fabra (President de la Generalitat Valenciana) ha dit, que el servei ferroviari “AVE” cohesionarà el territori valencia millorant a més, la movilitat dels ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat.

Finalment queda afegir, que el servei del AVE regional de la Comunitat Valenciana contarà amb una partida de 120 milions d’euros, en els propers presupostos generals de l’estat espanyol.