Segobe compta ja amb set nous contenidors de recollida d’oli usat perquè les families puguin reciclar d’una forma més neta i segura. A l’Ajuntament es repartiran els embuts especials per facilitar el reciclatge.

Per problemes d’higiene i filtrats d’oli a la via pública, a finals del mes de juny es van retirar els contenidors anteriors. “Tot seguit, es va signar un conveni amb l’empresa Biodièsel del Mediterrani, que va a millorar substancialment el servei, ja que els nous contenidors redueixen el risc de pèrdua” ha informat l’alcalde Rafael Magdalena al costat del regidor de Medi Ambient Luís Gil.

El nombre de contenidors es va a duplicar ja que s’han instal·lat 7 enfront dels 3 que hi havia fins ara, amb el consegüent benefici que això reporta als ciutadans. Aquesta recollida d’oli no té cap tipus de cost per a les arques municipals. És l’empresa qui s’encarrega de tot el necessari: transport, recollida o neteja. El buidatge dels contenidors es farà cada 15 dies.

Els grans productors com restaurants també podran sol·licitar la recollida mitjançant bidons de 50 litres.