Els sogorbins poden proposar i decidir en què es van a invertir 75.000 € del pressupost de l’Ajuntament per 2017. Així ho ha donat a conèixer avui l’alcalde, Rafael Magdalena, qui vol continuar el camí ja emprès l’any passat amb els pressupostos participatius.

“Des de l’entrada a l’Ajuntament, el govern municipal ens vam comprometre amb els veïns a posar en marxa uns pressupostos participatius i avui, amb aquesta acció, fem un pas més”, ha indicat Magdalena.

El procés de participació serà digital, a través de la pàgina web decide.segorbe.es i comença avui mateix. Fins al dia 23 d’octubre, els veïns podran fer propostes sobre en què els agradaria invertir aquesta quantitat de diners. Posteriorment, un comitè tècnic de l’Ajuntament valorarà la viabilitat i estimar el cost de les mateixes. Finalment, les propostes es publicaran i s’obrirà un procés de votació, del 24 al 30 d’octubre, en el qual podran participar les persones empadronades a Sogorb i majors de 16 anys.

Les propostes s’enviaran a títol personal a la pàgina web, sense necessitat de registrar-se. No obstant això, per votar, si s’han de registrar perquè el sistema identifiqui que efectivament són persones empadronades, majors de 16 i que una persona equival a un vot.

A l’Ajuntament es va a habilitar un ordinador i assistència perquè les persones que no tinguin accés a Internet, puguin votar personalment.

Tal com ha indicat l’alcalde, han de ser propostes que no generin una despesa corrent a posteriori. Amb els resultats a la mà, el 2017 “es posaran en marxa les propostes més votades, fins a esgotar el pressupost. Per exemple, si l’opció amb més puntuació té un cost de 75.000 €, únicament es realitzarà un. Si són tres propostes valorades en 25.000 €, es realitzaran les tres “, ha explicat l’alcalde.

“El nostre propòsit és ampliar aquesta partida en anys futurs, perquè els ciutadans tinguin cada vegada més pes en les decisions i projectes que s’emprenen des de l’Ajuntament”, ha afirmat l’alcalde.