El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de l’Esperança s’ha reunit avui a l’Ajuntament de Segorbe per tractar assumptes relatius al manteniment d’aquest espai natural.

El regidor de Medi Ambient, Luis Gil, ha informat davant el Consell que recentment es va detectar un ensorrament al mur de contenció de la deu de l’Esperança. Per aquest motiu, ha presentat el pressupost i informe de les obres necessàries, per a realitzar amb la major celeritat la intervenció per reconstruir aquest mur i prevenir nous despreniments.

Entre els treballs a realitzar es troba la reconstrucció i consolidació del mur, la creació d’un sistema de contenció de les aigües, la retirada i neteja de l’àmbit afectat per l’actuació, etc. Treballs que s’espera que finalitzin en dos setmanes, des del dia en què comencin les obres.

Per realitzar aquesta actuació, l’Ajuntament de Segorbe sol·licitarà una subvenció a la Diputació de Castelló. L’import de les obres és d’uns 8.500 € (IVA inclòs).

Així mateix, es demanarà també una subvenció a la mateixa institució d’aproximadament 6.000 € per al manteniment del paratge, amb actuacions de neteja, desbrossament de plantes invasores, manteniment de talussos i altres actuacions.