En el que queda d’aquest any 2014, la Comunitat Valencia rebrà, del fons extraordinari que va ser creat per a la lluita contra la pobreça infantil, un total de 1.099.755 euros.

El fons que rebrà en poc de temps la Comunitat Valenciana es destinarà principalment, a la compra de medicaments, roba, alimentació i també, per al lloguer de vivendes.

Demà, el consell territorial de serveis socials i de la dependencia aprobarà, el repartiment de aquest fons que es destinarà a les families que tinguin xiquets i xiquetes menuts i que els seus pares no tinguin ingressos profesionals (per no tindre feina)

Per finalitzar, si parlem de les comunitat autonomes, a les que es destinaràn diners per a atendre al “pueblo gitano” cal destacar, el que rebrà cada comunitat que rebrà aquesta ajuda:

  • La Comunitat Valenciana: Rebrà 151.238’49€
  • Andalucia: Rebrà 360.641’64€
  • Madrid: Rebrà 190.590’74€

I també cal destacar, com es repartirà la resta del fons extraordinari per a la lluita contra la pobreça infatil:

  • Extremadura: Rebrà 1’16 milions d’euros
  • Les Illes Canaries: 1’23 milions d’euros
  • Ceuta: Rebrà 1’30 milions d’euros
  • Melilla: Rebrà 1’27 milions d’euros
  • Andalucia: Rebrà 1’20 milions d’euros