El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha convocat, per primera vegada, la Comissió Mixta Corts-Consell en matèria de finançament autonòmic per tractar els temes que previsiblement conformaran l’ordre del dia del proper Consell de Política Fiscal i Financera que, tal com ha anunciat el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, en els mitjans de comunicació, tindrà lloc aquesta setmana.

La primera reunió de la Comissió Mixta es centrarà en la negociació que tindrà lloc al CPFF sobre temes que afecten al finançament autonòmic. Referent a això, Vicent Soler ha sol·licitat “major flexibilització en els objectius de dèficit i de sostre de despesa per a totes les comunitats autònomes, en vista que Brussel·les ha rebaixat les seves exigències i que les comunitats autònomes són les que mantenen tres dels quatre pilars bàsics de l’estat del benestar (sanitat, educació i atenció social) “.

“Cal acabar amb la asimetria vertical que fa que el marge de despesa que té l’Estat sigui més gran que el de les autonomies, tot i que les competències que gestionen les comunitats autònomes són molt inflexibles a la baixa en èpoques de crisi”, ha indicat.

“El Govern central sap que l’objectiu de dèficit del 0,5% que ha proposat per a les comunitats autònomes és clarament insuficient, i així li ho han fet saber la majoria elles. Aquest escenari no és assumible i per això anem a demanar una flexibilització “, ha indicat Soler.

Un situació singular

“Dins d’aquesta lògica, la situació de la Comunitat Valenciana és tan difícil que qualsevol flexibilització de l’objectiu de dèficit serà insuficient per a nosaltres”, ha afirmat Soler. En aquest sentit, el conseller d’Hisenda ha advocat per una asimetria horitzontal en el repartiment de dèficit entre comunitats autònomes, de manera que els objectius de dèficit s’adaptin a la situació de cada territori.

“El sostre de despesa s’ha de fixar d’acord a les necessitats de cadascuna de les administracions, i ha de respondre a la situació financera de cadascuna d’elles”, ha indicat. “La Comunitat Valenciana, per la seva situació de infrafinançament crònic que l’ha portat a un gran volum de deute, es troba d’una de les situacions més complicades, i cal un tracte especial per a aquells territoris que es troben en situacions especials”.

“Anem a aquest CPFF amb un govern que ja no està en funcions i amb un sistema de finançament que ens penalitza els valencians. Volem que l’Executiu central tingui en compte aquestes circumstàncies i que valori tots els comptes que té pendents amb nosaltres, per l’infrafinançament que patim i que afecta la qualitat de vida dels valencians “, ha indicat Soler.

“Volem i desitgem que es flexibilitzi el sostre de despesa i de dèficit per a totes les comunitats autònomes, que som les que tenim les responsabilitat bàsica de la vida quotidiana de la gent, però també volem un tracte especial per a nosaltres donades les condicions històriques que ens afecten “.

Vicent Soler ha assenyalat també que la celebració d’aquest Consell de Política Fiscal i Financera, amb l’Executiu central ja constituït, suposa la millor oportunitat per posar en marxa la reforma del sistema de finançament autonòmic. “Ja no hi ha excusa. Si l’Estat vol mostrar la seva sensibilitat cap a la Comunitat Valenciana, ara és el moment de fer-ho”.

Comissió Mixta

La Comissió Mixta entre el Consell i els diferents grups parlamentaris de les Corts sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic i la valoració del deute històric constitueix un espai de diàleg i trobada sobre la situació i les propostes d’acció de la Comunitat Valenciana en aquestes matèries.