El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha anunciat que el seu departament ha elevat una consulta al Ministeri d’Hisenda davant la petició del grup popular de les Corts que lliuri el Pla de Control Tributari tot i el “mandat de reserva” que estableix sobre això la Llei general tributària, de 2003, tota vegada que es tracta d ‘ “una informació molt sensible que pot servir per posar sobre avís als defraudadors d’impostos, ja que en aquest document es detallen de forma detallada les àrees on es va a posar l’accent en la investigació contra el frau fiscal i que pot donar pistes sobre actuacions futures “.

“És irresponsable que es reclami informació tributària la transmissió prohibeix el Govern central per no posar sobre avís als defraudadors”, ha lamentat Soler, qui ha dit “no entendre” la petició, que té “l’agreujant que obrirà la via perquè es pugui reclamar també al Ministeri d’Hisenda, des d’altres àmbits parlamentaris, el seu Pla Tributari, i així accedir als plans, detallats per àrees, de la investigació estatal contra el frau fiscal “.

“Més enllà de l’acreditada trajectòria d’alguns en l’incompliment de les obligacions tributàries, l’Administració ha de vetllar pel respecte a la legalitat i pels interessos de tots els ciutadans, en aquest cas, per evitar que determinada informació pugui arribar als presumptes defraudadors “, ha assenyalat Soler, d’aquí la consulta prèvia al Ministeri d’Hisenda sobre com actua aquest davant peticions similars des de les Corts Generals, de manera que la Generalitat seguirà exactament el mateix criteri que aplica el Govern central.

El responsable d’Hisenda ha explicat que el grup popular de les Corts li va demanar, a través d’una sol·licitud, còpia del Pla de Control Tributari de 2016. No obstant això, els serveis tècnics de la Conselleria d’Hisenda van alertar que la petició vulnera el que estableix en la llei estatal vigent, que determina la prohibició de la transmissió d’aquest tipus d’informació. En concret, l’article 95 estableix el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària, fixant-se només la possibilitat de cessió, en l’àmbit parlamentari, el cas de “la col·laboració amb les comissions parlamentàries d’investigació en el marc legalment establert”.

Pel que fa al Pla de Control Tributari, l’article 116 de l’esmentada llei declara específicament el seu caràcter reservat en establir que “l’Administració tributària ha d’elaborar anualment un Pla de Control Tributari que tindrà caràcter reservat, encara que això no impedirà que es facin públics els criteris generals que l’informen “. En compliment d’això, el director general de Tributs va dictar una resolució que va establir els criteris generals del Pla de Control Tributari. De la resolució, que va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es va traslladar còpia al grup popular.

“No busquen informació, sinó sentències per maquillar el seu passat”

El conseller va traslladar aquestes consideracions al grup popular, afegint, però, que, “per si pot existir algun dubte respecte a l’àmbit de reserva del Pla de Control Tributari, els serveis tributaris de la Generalitat van a fer una consulta al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el criteri del Ministeri davant sol·licituds semblants per part dels diputats o senadors de les Corts Generals “. Aquesta consulta s’ha cursat ja. D’aquesta manera, els funcionaris amb deure de custòdia dels documents tindran també plena seguretat respecte al compliment de la legislació vigent.

Malgrat aquests arguments, el grup popular ha anunciat la presentació d’un recurs davant del TSJCV per presumpta vulneració dels drets dels diputats en exigir el lliurament d’un document “sobre el qual el mateix Govern central determina un mandat de reserva”. “És evident que no busquen informació, sinó confondre per obtenir sentències i així maquillar un passat d’opacitat total, en el qual durant anys es van ocultar centenars de contractes amb la trama Gürtel, que únicament es van lliurar a cop de sentències del Tribunal Suprem”, ha destacat el conseller Soler, qui ha recordat també el recent episodi de la petició de documentació en la qual el grup popular “va buscar enganyar els tribunals reclamant uns documents en suport informatitzat, que suposen milers d’escrits, malgrat saber perfectament que aquests papers no estan digitlizados, ja que vénen de tenir recentment responsabilitats de govern “.