SAMSUNG CSC
El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, acompanyat pel director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha formalitzat la compra d’una acció del grup Transformació Agrària S.A. (TRAGSA), complint així amb l’acord del Consell adoptat el passat 30 de setembre. D’aquesta manera, el Consell passa a ser accionista de TRAGSA que és una empresa pública, sota la titularitat del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).

La Generalitat va sol·licitar el passat mes de juliol l’inici dels tràmits corresponents per a l’adquisició d’una acció de l’empresa, seguint el Reial Decret Llei 3/2011, que disposa que les comunitats autònomes podran participar en el capital social de TRAGSA mitjançant l’adquisició de les seves accions. De fet, cal assenyalar que en l’actualitat, i amb l’única excepció de Castella i Lleó, que té ja formalitzada la compra d’una acció i està previst que se signi properament, totes les comunitats autònomes espanyoles són accionistes d’aquesta empresa de titularitat estatal.

El passat mes d’agost, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va autoritzar l’alienació pel Fons de Garantia Agrària (FEGA) d’una acció de TRAGSA a favor de la Generalitat Valenciana per un valor patrimonial de 8.171 euros, segons el seu últim balanç de comptes anuals consolidats tancat i aprovat de data 31 de desembre de 2015, i en la reunió del ple del Consell del 30 de setembre de 2016 va autoritzar aquesta adquisició, que ha estat formalitzada avui davant notari pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

Com ha destacat el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, “amb la compra d’aquesta acció, fomentem la participació del Consell en la xarxa d’empreses públiques estatals. De fet -ha explicat- la Comunitat Valenciana era de les poques autonomies que encara no havia entrat a formar part com a accionista d’aquesta empresa, tal com preveu la Llei de contractes del sector públic “.

El Grup Tragsa dóna solucions integrals a les necessitats de les administracions públiques en temes mediambientals, desenvolupament rural i gestió de recursos naturals. En aquest sentit, el conseller Soler ha explicat que “d’aquesta empresa podem destacar la seva àmplia experiència, ja que la seva empresa matriu va ser fundada el 1977, l’alta qualificació dels seus recursos humans, el seu compromís per l’I + D + I, i el seu respecte al medi ambient “.