El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assenyalat que “només el 13,8% de les 162.189 persones que van heretar o van rebre una donació a la Comunitat Valenciana durant el passat exercici van haver de pagar l’Impost de Successions i Donacions i, si tenim en compte a aquells que van tributar més de 500 euros, el percentatge es redueix al 8%, en afectar aquesta situació només a 12.894 contribuents “.

“No hi ha cap afany recaptatori en les mesures del Consell; l’objectiu és que les persones amb més recursos contribueixin en major mesura a garantir la igualtat d’oportunitats del conjunt de valencians”, ha indicat el conseller.

Vicent Soler ha realitzat aquestes manifestacions durant la seva participació a la jornada “Futur de la Fiscalitat Autonòmica”, que s’ha celebrat a l’edifici de la Borsa de València i a la qual ha assistit un nombrós grup d’experts tributaris i empresaris.

“Des del Consell entenem que cal fer efectius els principis constitucionals en matèria tributària de responsabilitat, capacitat econòmica i progressivitat, Per això, per dur a terme la nostra reforma fiscal ens hem basat en l’informe elaborat pel Comitè d’Experts en matèria tributària, de manera que les mesures que hem adoptat no obeeixen a una improvisació, sinó que són fruit de la reflexió des d’una base tècnica i acadèmica “, ha explicat Vicent Soler.

El titular d’Hisenda ha recordat que “a la Comunitat Valenciana havia vigent un sistema fiscal regressiu, en el qual les rendes baixes i mitjanes pagaven més que a la resta d’autonomies, mentre que les rendes més elevades pagaven menys”.

“Ara, després de la reforma fiscal, la Comunitat Valenciana s’alinearà fiscalment amb la major part de comunitats autònomes i 1.600.000 valencians amb rendes mitjanes i baixes pagaran menys en l’IRPF a partir del pròxim any”, ha indicat Vicent Soler.

Més beneficis per a la petita empresa familiar

El titular d’Hisenda ha assegurat també durant la seva intervenció que, des del Consell, “no hem pujat els impostos als empresaris. Cap empresari pagarà més en 2017 del que ho va fer en 2016 i exercicis anteriors per la seva condició d’empresari”.

“Sabedors, com som, que que l’empresa familiar gaudeix d’un tractament fiscal favorable en l’àmbit estatal, ja que està exempta en la seva totalitat de l’Impost sobre Patrimoni i té una reducció del 95% del valor de l’empresa en l’Impost de Successions i Donacions, hem volgut tenir un gest amb les empreses familiars de dimensions més reduïdes. Així, aquestes empreses només hauran de mantenir la seva activitat 5 anys per beneficiar-se d’aquesta deducció, mentre que per a la resta seguirà estant el límit en 10 anys, tal com preveu la llei estatal “, ha indicat Soler, qui ha aclarit que” això no suposa empitjorar la situació de les empreses familiars, que es queden com estaven, sinó millorar la situació de les empreses familiars més petites, per la major vulnerabilitat de la microempresa, que és una singularitat molt present en el teixit productiu valencià “.

A més, des del Consell s’ha estès a altres familiars el benefici en la tributació de l’empresa familiar, ja que s’ha fet possible que es puguin acollir a aquest règim no només els descendents, sinó els parents fins al tercer grau (germans / es , nebots / es, gendres / nores, sogres / es), “el que sens dubte facilita la supervivència d’aquest tipus d’estructura empresarial tan abundant en el teixit productiu valencià”, ha apuntat Soler.

En la reforma tributària també s’han equiparat les unions de fet als matrimonis a l’hora d’aplicar-les reduccions familiars i les bonificacions, trencant així amb una situació de discriminació.

Així mateix, s’ha introduït una deducció per obres de reparació i millora en habitatges que contribuirà a dinamitzar l’activitat empresarial en el sector de la construcció i que exercirà un efecte arrossegament sobre altres grups d’activitat. També hi ha una nova deducció en la quota d’IRPF per a obres destinades a estalvi energètic.

“A falta d’un nou sistema de finançament intentem ser el més responsables possible. No podem renunciar a la recaptació de certs tributs perquè això suposaria traslladar aquesta càrrega tributària sobre la renda o el pagament de taxes. És a dir, suposaria passar d’una tributació progressiva a una tributació generalitzada i regressiva “, ha assenyalat el conseller d’Hisenda.

Vicent Soler ha criticat que “l’injust sistema de finançament provoca que certes comunitats autònomes puguin prescindir clarament d’alguns tributs, mentre que els ciutadans d’altres autonomies no poden tenir aquests beneficis”. I s’ha lamentat que “això provoca que els valencians segueixin sent tractats com a ciutadans de segona”.