La secretària autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando, ha assenyalat que “totes les entitats del sistema financer valencià van a participar en la licitació pública de finançament per a la Generalitat i l’Institut Valencià de Finances dels propers dos anys”.

Ferrando ha fet aquestes declaracions amb motiu de l’obertura pública de les ofertes econòmiques que s’han presentat al contracte mixt de serveis d’operacions de crèdit i serveis financers de la Generalitat. Els serveis inclouen d’una banda la concessió de línies de crèdit i per una altra els serveis bancaris de comptes, recaptació, cobraments i pagaments, entre d’altres, tots ells necessaris per al normal funcionament de la Tresoreria de la Generalitat i del sector públic valencià.

A més, la licitació inclou el finançament de més de 2.253,3 milions de deute a curt termini, dels quals 2.133,3 milions corresponen a la Generalitat i 120 a l’Institut Valencià de Finances (IVF). El total de la Generalitat engloba 785.300.000 de pòlisses de crèdit, 1.175,5 milions de línies de confirming i 172.500.000 en préstecs a curt termini.

El termini de vigència d’aquest contracte, que començarà a comptar des de la data de finalització de l’actual contracte, el 27 de febrer de 2017, serà de dos anys, prorrogables per altres dos.

Entitats presentades

A la licitació han acudit totes les entitats financeres que en el contracte vigent han estat treballant amb la Generalitat (CaixaBank, Sabadell, BBVA, Bankia, Santander, Cajamar, Ibercaja, Caixa Ontinyent, Caixa d’Enginyers i el Banc Cooperatiu), ia més per el proper contracte s’ha sumat NCG Banco.

Per a Clara Ferrando, secretària autonòmica d’Hisenda, “l’interès de la banca per treballar amb la Generalitat demostra que estem fent les coses bé. Hi ha comunitats que tenen dificultats per adjudicar la licitació dels seus serveis financers, com els vam tenir nosaltres en legislatures anteriors, però ara l’Administració valenciana paga als seus proveïdors, està sanejant el seu sector públic i la gestió allunya la por al “default”. Això és el que es tradueix de les reunions mantingudes amb els responsables de banca institucional, que la Generalitat valenciana ja no està a la llista negra. Ara som una institució que genera confiança ”

Nous serveis i mitjans de pagament

Atenent al plec de condicions d’aquest contracte, cal destacar que els serveis financers que prestaran les entitats bancàries són, entre d’altres, l’obertura de comptes operatius, la contractació de pòlisses de crèdit (per Tresoreria i IVF), préstecs de tresoreria i confirming a proveïdors de la Generalitat, la gestió de la recaptació de tributs, els dipòsits de fiances i la gestió dels pagaments pel sistema de caixa fixa.

A més dels serveis bancaris habituals per als comptes bancaris de la Tresoreria de la Generalitat (pagaments, transferències, ingressos de xecs, transferències a l’estranger, etc.), el contracte també inclou els comptes de centres docents públics no universitaris, els comptes de les institucions de la Generalitat i les operatives del sector públic, així com la participació en els convenis financers que realitzi la Generalitat i la col·locació d’excedents de tresoreria.

Respecte a l’anterior contracte, el nou contempla l’ampliació dels mitjans de pagament que l’Administració de la Generalitat pretén implementar per facilitar als contribuents realitzar els ingressos. Així, a més de terminals de punt de venda, tant físics com virtuals, i caixers automàtics, el contracte preveu el desenvolupament d’aplicacions online per al pagament per targeta o transferència en línia sense cost per al contribuent.

Per l’interès general de la Comunitat Valenciana en la valoració de les propostes presentades pels licitadors s’han inclòs criteris de baremació on es tindrà en compte el compromís social de l’entitat financera en cas d’empat. Així es valoraran les entitats que acreditin que no apliquen actuacions de desnonament d’ocupants d’habitatges en el marc de processos judicials d’execució hipotecària, i que ofereixin la possibilitat de dació en pagament als seus deutors hipotecaris, a més de la possibilitat de lloguer social.

A més, també es tindrà en compte si les entitats financeres es comprometen a no aplicar l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH), així com a aplicar una política interna compromesa amb el compliment dels estàndards de sostenibilitat ambiental i d’aplicació de pràctiques internes destinades a la protecció del medi ambient, el reciclatge, l’eficiència energètica i la conscienciació ambiental, a més d’implementar la paritat de gènere en els òrgans de direcció de l’empresa i la integració de personal amb discapacitat per sobre del que legalment establert.