TRAM Alacant ha previst amb motiu de la celebració de les Fogueres 2016 una sèrie de serveis especials que, units als habituals diaris que presta la xarxa del transport metropolità, afavoreixin el desplaçament de totes aquelles persones que vulguin participar en les festes santjoaneres que se celebren aquests dies.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) oferta en els principals dies de Fogueres (els dies 20, 21, 22, 23, 24 i matinada del 25 fins a l’inici del servei) 635 serveis especials, a més dels ordinaris que realitza habitualment diàriament (que suposen 1.725 en el còmput de les nou jornades esmentades), el que significa 2.360 TRAM i tramvies des del dia 20 fins a la cremà del dia 24 i matinada del dia 25.

Això vol dir que, a les unitats que circulen un dia laboral normal, 345 (67 tren-TRAM i 278 tramvies), s’afegeixen, en la jornada de major mobilitat, el dia 24, 1 39,71 per cent més de combois, percentatge que es concreta en 482 composicions (les 345 esmentades d’un dia normal més les 137 dels serveis especials, la suma de 7 tren-TRAM i 130 tramvies).
En aquest període de temps, els tren-TRAM i tramvies posats en circulació per TRAM Alacant recorreran 37.028 km, serveis ordinaris i serveis especials.

Els principals desplaçaments per TRAM Alacant es concentren en les ‘mascletaes’ diàries i visites a les diferents Fogueres de les jornades. Durant els dies 20, 21 22, 23, 24 tots els tramvies circularan en doble composició duplicant amb això el nombre de places ofertes.

Aquesta posada en marxa del material mòbil possibilitarà que s’ofereixin més d’un milió de places, en concret 1.182.448, en els 2.360 tren-TRAM i tramvies citats durant les cinc principals dates de Fogueres, atès que, com s’ha esmentat, els tramvies aniran en composicions dobles per augmentar la capacitat del servei ofert.