Propulsor neumático Taytesa

La indústria necessita un equipament especial per a fabricar els productes que salen de la seua línia de producció. Una de les necessitats més importants en una fàbrica són els elements de transport de sòlids i altres materials que són necessaris per a emmagatzemar, transportar i manipular els materials granulats o pulverulents.
Les grans silos industriales recullen els diferents materials granulars fins i els emmagatzemen fins que és necessari usar-los en un altre punt de la fàbrica per a la seua manipulació. El buidatge de les sitges és també un altre procés que requereix un sistema especial i adaptat a cada tipus de material.
Però una de la cosa més important és realitzar el transport d’aqueixos materials granulars fins fins al següent punt de la cadena de producció. Per a aconseguir realitzar aquest transport del material és necessari un sistema de transporte neumático. Amb aquest tipus de transport de materials granulars fins es pot aconseguir que aquest tipus de matèria primera puga arribar fins al següent punt de producció.
Els aerodeslizadores transporte neumático generen un corrent d’aire comprimit que mou el material granular fi pel circuit de canonades metàl·liques que permeten que el material transportat arribe a la seua destinació sense problemes ni minvaments de cap mena.
Aquest tipus de transport  mejantçant l’aire dels propulsores neumáticos permet moure també materials pulverulents, ja que les canonades metàl·liques impedeixen que el material es perda i amb aquest transporte neumático material pulverulento es pot realitzar el transport segur, eficient i pràctic de qualsevol mena de material.
El sistema de transport pneumàtic de material pulverulent i granulat permet que aquest material, matèria primera del producte final que s’elabora a la fàbrica, arribe fins al punt de manipulació i fabricació amb totes les seues característiques intactes i sense haver patit cap mena de minvament ni pèrdua de qualitat ni de propietats per a permetre que el seu ús siga totalment efectiu.