http://estaticos03.elmundo.es/elmundo/imagenes/2011/10/18/castellon/1318950718_0.jpg

UGT ha solicitat a la direcció del hospital provincial de Castelló, les dades relatives a la prestació de radioterapia.

Aquesta solicitut, la realitzen donat, que la secció Sindicat de UGT del hospital provincial de Castelló veu molt preocupant, la situació actual d’aquest hospital, Donat, que ja hi han llistes grans llistes de espera de malalts que volen ser tractats en aquest hospital.

Així mateix, també preocupa i molt a “UGT” que hi ha una elevada previsió asistencial del servei de radioterapia. A més, també hi han casos de pacients que son derivats al hospital La Fe de Valencia ja que el servei del hospital provincial de Castelló no es suficient per al seus tractaments.

Per últim també cal afegir, que la secció sindicat de “UGT” en el hospital provincial de Castelló ha redactat una petició dirigida a la consellería de Sanitat de la Comunitat Valenciana per a que puga donar explicacions a diverses qüestions:

  • Per qué la llista de espera per a tractaments en la secció de radioterapia del hospital provincial es tan elevada?
  • Per que alguns pacients han tingut que ser derivats a altres hospitals valencians (com “La Fe” de Valencia) per a ser tractats?
  • Quines son les raons de les prolongacions de les jornades dels treballadors de la secció de radioterapia del hospital provincial?