Un centenar d’extreballadors de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) es va manifestar ahir davant del Palau de la Generalitat per mostrar el seu rebuig a la sentència «demolidora» de l’Audiència Nacional i reclamar que es faci una contractació prioritària dels exempleats en la nova Corporació Valenciana d’ mitjans de Comunicació (CVMC).

Precisament, el consell rector del nou ens acordar ahir reunir-se amb els representants de les organitzacions sindicals «més representatives» per analitzar «el nou escenari que s’obre» després de la sentència de l’ERO que va extingir els llocs de treball de RTVV. A més, l’organisme va aprovar l’avantprojecte de pressupostos per a 2017, que inclou la previsió d’ingressos i despeses, tots dos de 55 milions d’euros.

Per últim queda comentar, que els ingressos es preveuen per la compra de béns corrent i despeses de funcionament; i en despeses es preveuen 36,8 milions per a inversions reals, 11,3 milions per béns corrents i funcionament, 4 milions per transferències corrents, 2,7 milions per personal i 60.000 euros per a actius financers.