Un grup de recerca internacional del qual forma part, com a únic representant espanyol el professor José Vicente Bagan, ha obtingut un ajut en un projecte competitiu de la Unió Europea per a l’estudi del càncer a la cavitat oral. L’estudi multicèntric ha estat aprovat pel programa Horizon 2020 amb un finançament global de 2.877.077 euros, de la quantitat seran 495.746 euros els destinats al grup de recerca del doctor Bagán.

Aquest estudi multicèntric del qual formen part cinc grups de recerca d’Irlanda, Espanya, Regne Unit, Itàlia i Àustria, ha obtingut una qualificació global excel·lent, després de ser avaluat per la Comissió Europea, amb un 94.80% sobre 100.00.

José Vicente Bagán és catedràtic de medicina bucal, àrea estomatologia, de la Universitat de València. És director de docència i investigació i cap del servei d’estomatologia i cirurgia maxil·lofacial del Consorci Hospital General Universitari de València, així com director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de València.

Important impuls per a la investigació precoç del càncer oral

El nombre de casos de càncer oral a la UE ha augmentat notablement en els últims 30 anys, amb taxes de supervivència a llarg termini de només el 50%. Això és degut, en general, al retard en el diagnòstic de la malaltia i la resistència a les teràpies actuals.

Aquest estudi permetrà la col·laboració dels clínics, bioquímics, biòlegs moleculars i epidemiòlegs dels cinc països per realitzar estudis metabòlics en el càncer oral, metabolòmica, imatges d’alta resolució, identificació de biomarcadors, models computacionals, validació de dianes i medicina translacional. El grup de recerca del doctor Bagán aportarà l’estudi clínic i les mostres biològiques per a aquest projecte.

Què és Horitzó 2020?

És el programa d’Unió Europa per impulsar la recerca i la innovació entre 2014 i 2020. Pretén abordar els principals reptes de la societat, crear i mantenir el lideratge d’Europa i reforçar l’excel·lència de la base científica. Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica establerta a la UE pot optar als fons del H2020, però la selecció de les propostes és molt exigent i requereix de mitjana més d’un any de preparació.