Urbanisme projecta una zona verda de 3.963 metres quadrats al costat del Grup Lorda que millore les dotacions del barri i al mateix temps es convertisca en una pantalla verda entre el sòl residencial i el terciari projectat. El Pla d’Ordenació Detallada (POD), en fase d’exposició pública fins al pròxim 8 de novembre, contempla un sector terciari que connecta el Grup Lourdes amb la zona urbanitzada d’Estepark i al costat del barri situa una zona verda per a millorar la qualitat de l’entorn urbà.

Aquesta és una de les propostes exposades avui en la sessió informativa oberta celebrada en l’IES Vicent Castell per a acostar el nou planejament urbanístic i promoure la participació pública.
El regidor d’Urbanisme, Rafa Simó, ha explicat que aquest és un dels exemples que “el nou model urbanístic aposta per la integració dels grups perifèrics, per cosir la ciutat i per millorar la qualitat de vida en els barris”. Altres actuacions també previstes per a millorar la connexió dels barris del Sud passen per un nou vial que connectarà els grups de Sant Bernardo i Roquetes amb la CV-18.

En el Grup Perpetu Socors també es planteja una unitat d’execució que completa les pomes residencials i la reserva de sòl dotacional per a zona verda en l’entronitze del centre de salut. “Una vegada més es reflecteix la proposta d’acostar els equipaments als barris per a millorar la qualitat de l’espai públic i contribuir a més al fet que es reduïsquen els desplaçaments perquè es puguen realitzar a peu o amb bicicleta i fomentar una mobilitat més sostenible”, ha subratllat l’edil d’Urbanisme.

El coordinador de Desenvolupament de la Ciutat, Fernando Calduch, i la cap de Planejament Urbanístic, Consuelo Leal, han detallat les principals propostes urbanístiques del Districte Sud en una reunió a la qual també ha assistit la tinent d’Alcaldia del Districte Sud, Patricia Puerta.

Quant a la xarxa viària, les seccions sotmeses a consulta pública al costat del Pla d’Ordenació Detallad

a inclouen una proposta de reordenació de la Gran Via entre el pavelló Ciutat de Castelló i el grup Lourdes, que ampliaria fins als 26 metres aquest vial d’accés. La proposta incorporada a la planificació inclou una vorera de tres metres d’ample amb arbrat, places de pàrquing en bateria, un vial de servei, carril bici, mitjana amb arbrat, calçada amb dos carrils –un per sentit- i una altra vorera de tres metres d’amplària que també incorpora arbrat.

L’avinguda Casalduch (CV-18), en el tram entre la CS-22 i la ronda de circumval·lació, també es projecta la seua remodelació per a incorporar vials de servei i més espai per als vianants, mantenint la calçada central i el nou carril bici ara en execució.