La professora de Medicina Interna de la Universitat CEU Cardenal Herrera a Castelló, María Luisa Peris Sifre, ha publicat un estudi sobre l’eficàcia i seguretat del tractament anticoagulant en pacients amb tromboembolismo pulmonar incidental i càncer. La recurrència trombótica i el sagnat són complicacions freqüents en aquests pacients oncològics, que no s’havien analitzat amb detall en estudis precedents ni durant, ni després de suspendre el tractament amb anticoagulants. Aquesta va ser la raó que va impulsar la recerca, publicada en la prestigiosa revista mèdica European Respiratory Journal i en la qual la professora Peris Sifre, ha treballat amb investigadors de deu hospitals universitaris d’Espanya, Estats Units, Suïssa, Letònia i Itàlia.

Segons explica la professora de Medicina Interna del CEU de Castelló, “es denomina tromboembolismo pulmonar (TEP) incidental a aquelles embòlies pulmonars que es diagnostiquen en proves d’imatge toràcica sol·licitades per motius mèdics diferents a la sospita de trombosi pulmonar. El TEP incidental és una entitat clínica important en pacients amb càncer, amb un augment progressiu en el seu diagnòstic a causa de la freqüent realització de proves complementàries que es duen a terme en aquests pacients tant per a l’estudi d’extensió de la malaltia oncològica, com per a la detecció de metàstasi i per a l’avaluació de la resposta terapèutica.

La professora Peris Sifre, del CEU, destaca també que “la recurrència trombótica i el sagnat són complicacions freqüents en pacients amb càncer i malaltia tromboembólica venosa (ETEV), però aquestes complicacions no han estat detalladament analitzades en el subgrup poblacional de pacients amb TEP incidental i càncer actiu. Tampoc s’han analitzat aquestes complicacions tant durant, com després de suspendre el tractament anticoagulant ni la seva possible relació amb la mortalitat. I encara que les principals guies antitrombóticas recomanen que el tractament de pacients amb TEP incidental ha de ser similar al dels pacients amb TEP simptomàtic, l’eficàcia i seguretat del tractament anticoagulant en pacients amb TEP incidental i càncer actiu no estan ben establertes”.

715 pacients al llarg de 15 anys

La doctora Peris ha realitzat el seu estudi en 715 pacients amb diferents càncers actius que tenien TEP incidental registrats en els últims 15 anys, de 2001 a 2016, en el Registre Informatitzat de Malaltia TromboEmbólica (RIETE), en el qual participen 18 països. “La importància del nostre treball resideix que és l’estudi prospectiu amb major grandària mostral realitzat fins al moment en pacients amb TEP incidental i càncer actiu d’un mateix registre”, destaca la professora de Medicina del CEU.

El seu treball constitueix també el primer estudi internacional en el qual s’han analitzat resultats no solament durant el tractament anticoagulant, sinó també després de suspendre aquest tractament, en concret, en 229 pacients del total dels estudiats. Una altra aportació rellevant de l’estudi coordinat per la doctora Peris és la diferenciació entre pacients oncològics amb i sense metàstasis, tenint en compte que en els estudis precedents ja s’havia observat que els pacients amb càncer i metàstasi tenen, en general, més complicacions de trombosis i sagnat en comparació dels pacients oncològics sense metàstasis, “un extrem que el nostre estudi ha pogut confirmar amb una mostra àmplia”, afirma la seva autora.

“Una altra aportació de la recerca és que els pacients amb càncer actiu i TEP incidental tenen un alt risc de TEP recurrent si no reben tractament anticoagulant, però també tenen un alt risc de complicacions hemorrágicas durant el tractament anticoagulant. Encara que només podem afirmar que la relació risc-beneficio del tractament anticoagulant en pacients amb càncer i TEP incidental és incerta, aquesta hipòtesi, no obstant això, hauria de ser avaluada en assajos clínics prospectius”, destaca la professora Peris.

Per tant, “a pesar que les nostres troballes han de ser interpretats amb precaució a causa del disseny i tipus d’estudi observacional, suggereixen que la majoria dels pacients amb càncer amb TEP incidental podrien segurament beneficiar-se de la teràpia anticoagulant, recolzant així les recomanacions de les guies actuals per iniciar el tractament anticoagulant, però no coincideixen probablement respecte a utilitzar el mateix enfocament terapèutic que en aquells pacients amb TEP simptomàtica. Actualment, la necessitat de tractament anticoagulant en el TEP incidental és generalment acceptada per tots els professionals, però la falta d’estudis sobre aquest tema, unida als resultats obtinguts en aquest estudi, confirma que es manca d’evidència científica per consensuar el tractament del TEP incidental en pacients amb càncer actiu de la mateixa manera que en el TEP simptomàtic”, conclou la professora de Medicina del CEU de Castelló.

Equip investigador internacional

Aquest treball de recerca, que forma part de la tesi doctoral de la professora de Medicina del CEU María Luisa Peris Sifre, ha estat publicat en la revista mèdica d’alt impacte European Respiratory Journal, la tercera més important a nivell internacional en l’àmbit científic “Respiratory System”, segons l’índex JCR, amb un factor d’impacte de 8.332. Per a l’elaboració d’aquest article, la professora del CEU, que és adjunta del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Provincial de Castelló, ha treballat amb un equip investigador internacional, integrat per doctors espanyols de l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el Clínic de Barcelona, l’Hospital del Vinalopó, l’Hospital del Vendrell i l’Hospital de Badalona Germans Trias i Pujol. I també per investigadors de la North Shore University HealthSystem de Chicago, i dels centres hospitalaris universitaris de Vaudois, en Lausanne (Suïssa), de Riga (Letònia), i de Varese (Itàlia).

L’article forma part de la tesi doctoral de la professora María Luisa Peris, que ha estat defensada en el CEU i dirigida pel coordinador del RIETE, el doctor Manuel Monreal Bosch, del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Links article “Outcome during and after anticoagulant therapy in cancer patients with incidentally found pulmonary embolism” en European Respiratory Journal:

http://erj.ersjournals.com/content/early/2016/09/22/13993003.00779-2016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27660517

DOI: 10.1183/13993003.00779-2016