El Govern municipal de Castelló ha invertit 765.000 euros en la instal·lació dels nous equipaments informàtics

La millor reacció davant situacions que requerisquen d’una resposta de seguretat. Eixe és l’objectiu del Govern municipal de Castelló amb l’engegada d’un nou centre d’atenció d’emergències en les dependències de Tetuán 14, una inversió que suposarà la implantació de les noves tecnologies en la gestió i coordinació dels organismes públics municipals dedicats a garantir la seguretat ciutadana en la capital.

El projecte impulsat per la Regidoria de Seguretat Pública, al front de la qual està el segon tinent d’alcaldia, Antonio Lorenzo, permetrà optimitzar els recursos i, en definitiva, oferir una millor atenció a la ciutadania. El Centre Integrat Municipal de Seguretat i Emergències (CIMSE) aglutinarà en un mateix edifici a totes les agències de l’Àrea de Seguretat Pública de l’Ajuntament de Castelló: Policia Local, Bombers, Tràfic, Protecció Civil, Emergències Sanitàries, Mobilitat i Tràfic, així com el servei del 010.

Castelló disposarà en breu d’unes instal·lacions d’alt nivell tecnològic que permetran millorar el servei d’emergències i guanyar en eficàcia i operativitat. La professionalitat del personal adscrit als diferents departaments ha suplit la manca de mitjans, davant la falta d’una adequada actualització informàtica, i ara la gestió de la seguretat ciutadana donarà un salt qualitatiu que la ciutadania percebrà”, afirma Lorenzo.

Els diferents serveis tindran a partir de la seua engegada la possibilitat d’operar sobre una plataforma tecnològica i de comunicacions comuna. Les actuals instal·lacions són utilitzades, bàsicament, per a la gestió de les emergències de la Policia Local, amb sistemes informàtics i comunicacions obsolets, descatalogats o no integrats.

En aquests moments, la gestió d’emergències de la Policia Local es gestiona a través d’un sistema de gestió de trucades i un sistema de gestió policial que no permeten la connexió entre els diferents sistemes utilitzats per cadascun dels departaments d’emergències. Una situació que dificulta la gestió coordinada de les emergències i l’accés a les dades generades en les diferents intervencions, la qual cosa impedeix disposar de tota la informació per a definir una adequada política de seguretat ciutadana i vial.

En una primera fase, s’han realitzat els treballs de reforma de les dependències en les instal·lacions de l’antiga caserna de Tetuán, amb l’habilitació d’un Centre de Coordinació Operativa (CeCop), una sala de crisi i una sala de coordinació. El CeCop permetrà aglutinar el personal de les diferents agències en unes mateixes dependències, amb 11 taules tècniques per als operadors de sala. En aquests moments es disposa ja de l’equipament d’un vídeo-wall amb 18 monitors (amb possibilitat de visualitzar 72 canals) que permet seguir en temps real la situació de vials i espais urbans, a través de les càmeres de seguretat fins ara existents i les noves unitats que tindran anàlisis de vídeo i permetran millorar la video-vigilància remota.

La segona fase comprendrà la instal·lació d’una matriu de comunicacions, és a dir, el maquinari i el programari necessari per a articular la connexió entre els diversos serveis i la gestió compartida de la resposta davant les emergències. Entre altres funcionalitats, es permetrà la gestió integral de les comunicacions telefòniques, la connexió dels canals de radi-trunking, el monitoratge i enregistrament de trucades, geolocalització, enviament de missatges, consulta de dades i extracció d’estadístiques, etc.

La sala de crisi, contigua a la sala CeCop, permetrà la celebració de reunions dels gabinets d’emergències que, sota la presidència de l’alcaldessa, Amparo Marco, o els càrrecs autonòmics i/o estatals presents, avaluaran i coordinaran les accions a desenvolupar per a atallar els incidents, accidents o amenaces que es declaren, mitjançant l’aplicació dels plans d’emergència o els plans de contingència vigents. Una sala de coordinació annexa serà l’espai des del qual els responsables de l’operatiu prendran les decisions que es consideren oportunes per a atallar el problema.

La inversió prevista en l’adequació del centre d’emergències ascendeix, en aquesta fase, a 765.248 euros. El subministrament, instal·lació i posada en servei de l’equipament informàtic, de comunicacions i visualització que s’ha instal·lat ja i es completarà a curt termini ha sigut pagat amb fons del superàvit del pressupost municipal, mitjançant inversions financerament sostenibles.