La tesi La influencia de la orientación emprendedora de la red sobre los resultados de las nuevas empresas internacionales, presentada per Laura Martínez Peris de la Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge analitza la importància que tenen les xarxes empresarials com un factor clau per a les noves empreses internacionals.

D’igual manera, l’estudi s’estén a l’impacte que té l’orientació emprenedora des de la perspectiva de la xarxa, aspecte que no ha estat pràcticament estudiat fins al moment. A més, s’ha abordat la comprensió de com aquestes empreses aconsegueixen tenir èxit en mercats internacionals.

Es constata en aquesta tesi que tant la capacitat d’aprenentatge com la d’adaptació són aspectes fonamentals per a explicar la participació de les noves empreses internacionals en xarxes amb elevada orientació emprenedora. A més, es destaca que l’orientació emprenedora de la xarxa apunta ser un requisit rellevant en els resultats de les noves empreses internacionals que busquen tenir èxit en els mercats internacionals.

La tesi defensada el passat 8 de febrer, que va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude, ha sigut dirigida pels doctors Andreu Blesa Pérez y María Ripollés Meliá, professors titulars del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting de l’UJI. El tribunal va estar format per Joan Ramón Sanchis, professor de la Universitat de València, Francesc Michavila Pitarch, professor de la Universitat Politècnica de Madrid i Ana Isabel Marqués, professora titular del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting de l’UJI.