Unió de Mútues manté un ferm compromís amb la innovació i l’aplicació de les Tecnologies de la Informació, en el seu sistema de gestió, amb l’objectiu de seguir oferint la màxima qualitat en els serveis sociosanitaris que presta als seus més de 46.000 empreses, 234.000 treballadors associats i més de 57.000 treballadors autònoms.

Durant les últimes dècades, Unió de Mútues ha anat creixent i assumint per llei noves competències i noves prestacions, augmentant significativament la seva activitat amb un increment del volum de serveis sanitaris, major nombre de tramitacions i major volum de prestacions econòmiques.

Per donar respostes a les noves necessitats, el sistema de gestió de la mútua ha anat evolucionant al ritme de l’avanç tecnològic. Conseqüentment, la informació, l’ús de les TIC i la transformació digital de l’entitat és un dels pilars estratègics de la mútua, que de forma reeixida està duent a terme mitjançant la implantació d’eines de Bussines Inteligence i oferir, així, el millor servei als seus associats.

Segons el responsable de Sistemes de Gestió d’Unió de Mútues, Carlos Armengol, “amb l’objectiu de donar més i millors serveis, la mútua ha anat adoptant els sistemes d’informació més moderns i competitius, hem buscat les solucions de major qualitat en les TIC , adequant-les a la gestió, el que ens garanteix seguir oferint uns serveis excel·lents, optimitzant al màxim el funcionament de la mútua i obtenint predicció i informació analítica que ens permet prendre, de forma ràpida, decisions complexes “.

Armengol ha recordat que Unió de Mútues té implantada, des de 2006, la tecnologia IBM Cognos Analytics, un programari per a la gestió empresarial intel·ligent, basat en l’analítica i el màxim rendiment operacional i financer. Aquest programari permet a l’entitat analitzar els resultats mitjançant models analítics i obtenir una informació de més valor pel que fa a l’opinió dels usuaris sobre els serveis que reben de la mútua, així com els hàbits i condicions de vida que poden presentar un alt risc de malaltia crònica, recaiguda o reingrés hospitalari.

Per Armengol, amb aquestes dades “podem valorar l’eficiència tant econòmica com l’atenció i el benestar del pacient ja que ajuden a identificar possibles problemes en l’assistència sanitària però també a tractar de forma més efectiva als pacients, amb millors diagnòstics i millors tractaments “. Amb les tecnologies de la Informació, “contribuïm a millorar la qualitat assistencial i també a crear un sistema sanitari més eficient i sostenible”.

A més amb Cognos Analytics, Unió de Mútues disposa d’informació diferenciada i qualificada per a la presa de decisions de forma àgil i immediata, que li permet convertir la seva estratègia en un conjunt de plans, pressupostos, quadres de comandament, indicadors de gestió i panells de control personalitzats.

Així mateix, li permet realitzar una planificació del pressupost de forma contínua, analitzant possibles variables i escenaris, integrant els diferents plans d’empresa, fixant l’àmbit temporal, amb la capacitat de revisar-los a mesura que les condicions canvien.

Unió de Mútues centra la seva principal activitat en tenir cura de la salut i el benestar laboral dels treballadors i treballadores. Per això compta amb una àmplia estructura sanitària molt avançada composta per 31 clíniques, repartides per tot el territori nacional, un hospital especialitzat en Traumatologia, Itum, a Castelló, i la participació a l’hospital Intermutual de Llevant, a València.

A més de l’activitat sanitària, la mútua també gestiona les prestacions econòmiques derivades de les baixes laborals per accident i malaltia professional, l’abonament de les prestacions per malaltia comuna, el cessament d’activitat dels autònoms, la cobertura per risc d’embaràs i lactància, i la prestació per la cura de nens amb càncer o malaltia greu.