UPyD Castelló ha avançat algunes de les seves propostes de cara a les eleccions municipals, per previndre i eliminar el “enxufisme” a l’Ajuntament de Castelló.

Així mateix, Pedro Tejedo (El candidat a l’Alcaldia per la formació) ha assegurat que “aquest tipus de corrupció degrada les institucions i només aconsegueix que els ciutadans vegin a les mateixes com a oficines de col·locació d’amiguets” i familiars. “En aquesta línia , Tejedo s’ha compromès a que “no es produeixi ni un sol cas d’enxufisme a l’Ajuntament si UPyD governa.”

La formació política considera que els llocs de treball municipals, ja sigui per oposició, concurs-oposició o concurs, s’han de dur a terme amb una estricta neteja i mitjançant processos totalment transparents per tal que es compleixin els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.

Tejedo també proposa que les actualitzacions de les borses de treball siguin publicades a la web municipal per a coneixement de tots els ciutadans.

En aquest sentit, UPyD està duent a terme per tot el territori nacional la campanya anomenada “Desendolla al corrupte”, per denunciar la corrupció que els partits governants han estat duent a terme en les diferents institucions com l’esmentat “eschufismo”, que vorejant la legislació, permet als particos polítics contractar amics i familiars en empreses públiques i en les institucions com a llocs de lliure designació, sense les suficients garanties d’aptitud, formació i mèrit que cal tenir en compte.

Finalment, la formació magenta també planteja la disminució a la mínima expressió dels llocs de lliure designació i la substitució per funcionar-de carrera desvinculats de les formacions polítiques, de manera que la seva gestió respongui únicament a les normes legals.