UPyD a la Vall d’Uxó creu necessari realitzar canvis en la senyalització viària de certes zones de la localitat, com pot ser al Polígon Industrial La Vernicha, a causa del intens trànsit de vehicles comercials, que en ell es ve donant.

Segons UPyD, la senyalització d’aquest Polígon no és adequada donada la poca visibilitat de les plaques de circulació i per ser tots els carrers de doble sentit. Aquest fet comporta problemes a la fluïdesa del trànsit, considerant que la majoria de vehicles que fan ús d’aquestes vies, són de grans dimensions, asseguren des del partit.

Finalment, Benjamí Marc (delegat comarcal d’UPyD) ha indicat que, “des UPyD creiem que s’hauria d’habilitar carrers en un únic sentit, revisar i senyalitzar de forma més visible les indicacions de circulació, així com la delimitació de les zones d’aparcament , per tal de facilitar els accessos a les diferents naus industrials