El pla estratègic territorial que es dissenya al Departament d’Urbanisme inclou un seguit d’estudis tan ampli com complex. Anàlisi d’impactes acústics, de mobilitat, transport i trànsit, estudis sobre recursos hídrics i riscos naturals, així com de sostenibilitat econòmica i patrimoni, són només alguns dels àmbits que analitza i detalla aquest document.

Un altre dels aspectes destacables del document estratègic territorial és l’elaboració d’una proposta de Pla de Participació Pública. Per a l’alcaldessa de Benicarló «aquest és un aspecte fonamental que garantirà que s’escolte la veu dels veïns en aquelles decisions que afecten al teixit urbà de la ciutat».

El PGOU de Benicarló ha passat per múltiples vicissituds i s’ha trobat amb importants entrebancs que han retardat el procés de tramitació i n’han impedit l’aprovació definitiva. Entre aquests inconvenients legals destaca el fet que en dotze anys la llei urbanística valenciana ha canviat tres vegades.

Aquests continus canvis legislatius han obligat a fer modificacions en els projectes, revisions dels documents i adaptacions a nous marcs legals que no estaven previstos. Ara mateix, el Consistori ha sol·licitat una nova pròrroga per tal de presentar la documentació necessària que contempla aquest document territorial i estratègic, ja que tot i que l ‘Ajuntament no és responsable dels canvis legislatius, els terminis continuen corrent.

En el cas del PGOU de Benicarló, el termini fixat per la llei per a culminar aquesta fase de treballs finalitzava el 20 d’agost. L’alcaldessa ha expressat la «voluntat de la Regidoria d’Urbanisme i de l’equip de govern d’aprovar el pla en aquesta legislatura, i el més prompte possible. Aquest procés -ha remarcat- ja ha tardat massa anys en resoldre’s i anem a treballar per a desbloquejar-lo».

El procés que ha engegat la Regidoria d’Urbanisme, de la qual és responsable l’alcaldessa, culminarà amb els terminis d’exposició pública, al·legacions i resolució de les mateixes. La previsió és que aquesta primera fase es complete en un termini aproximat de 10 mesos. A partir d’aquest moment, serà la Conselleria qui haurà de donar el vist i plau definitiu al Pla, i posteriorment el Ple de l’Ajuntament.

D’acord amb el calendari de treball dissenyat des d’Urbanisme, Benicarló engega l’última i definitiva etapa d’un llarg trajecte de consolidació urbanístic que ja dura 12 anys.