L’Ajuntament de Vall d’Alba ha obert al públic el renovat ‘Centre Actiu’ de la localitat després d’invertir 38.255 euros. Es tracta d’una sala social polivalent, situada al cèntric immoble municipal del carrer Nou número 2, que suma 100 metres quadrats i que ha estat completament reformada i adequada per a major comoditat dels usuaris.

L’alcaldessa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, s’ha mostrat molt satisfeta amb el resultat, ja que “ara comptem amb un recinte perfectament condicionat, on no només s’ha renovat tota la instal·lació amb criteris d’eficiència energètica, i mobiliari, sinó que a més s’han resolt tots els problemes d’accessibilitat “. El resultat és una sala polivalent “més confortable i habitable per a tothom”.

En aquest espai, molt concorregut, es duen a terme en l’actualitat diverses activitats com poden ser classes de guitarra, de mecanografia, xerrades informatives per a les diferents associacions del municipi o simplement està a disposició de qualsevol organització o persona del municipi que ho requereixi.

“A causa de l’antiguitat del local i el seu estat de conservació, requeria d’uns treballs de manteniment”, que han consistit en el canvi de tota la fusteria interior i exterior, la col·locació d’un nou paviment, la creació d’un nou accés i la construcció d’accessos adaptats “, especifica l’alcaldessa, Marta Barrachina.

“L’equip de govern ha tornat a complir les seves compromís, respectant els terminis anunciats, de manera que amb l’inici de la temporada d’activitats anuals, un cop acabades les festes, està estar a disposició de tots els valldalbenses”, subratlla Marta Barrachina.

El projecte materialitzat

La intervenció ha consistit en la creació d’un nou accés adaptat per la part de menor desnivell respecte del carrer per minimitzar el recorregut de la rampa, arribant a un vestíbul d’entrada que articula la distribució interior de tota la sala, accedint als nous lavabos ia la sala polivalent.

Aprofitant l’espai que queda entre la rampa d’accés, que es delimita a la part esquerra amb un muret de blocs de formigó blanc vistos fins a una alçada de 90 cm. i a partir d’aquí amb una vidriera fixa, i l’envà de la sala, s’ha previst un armari de fulles lliscants i amb lleixes interiors que serveix com a espai d’emmagatzematge.

També s’han creat uns lavabos nous, diferenciats en els dos sexes i fent un d’ells adaptat.

Pel que fa a acabats interiors s’ha col·locat un paviment de gres porcelànic sobre el paviment de terratzo existent, prèvia preparació del suport, arrebossat de guix a les cares exteriors dels nous envans. També s’ha enrajolat amb rajola ceràmica els lavabos, i adequat el fals sostre, aprofitant l’existent, que era de plaques d’escaiola desmuntables.

La instal·lació elèctrica s’ha completat amb noves lluminàries en les estades creades, amb la col·locació de noves preses de corrent i nou quadre general de distribució ubicat en armari.

La instal·lació de fontaneria s’ha fet nova per als lavabos, s’ha substituït la xarxa de sanejament i s’han col·locat extractors d’aire per als lavabos, ventilats directament a pati interior.

També s’ha dotat al local de llums d’emergència i extintor per a la protecció contra incendi.

A la façana, a més de l’obertura del nou accés i encegat de part dels buits, s’ha sanejat el sòcol i s’ha revestit d’aplacat de gres porcelànic, pintant la resta de la façana. La fusteria s’ha substituït per una nova d’alumini amb trencament de pont tèrmic.