L’Ajuntament de la Vall d’Uixó està escometent unes obres de remodelació del primer tram d’escala i el replà de la primera planta de la Casa de la Vila, després que els tècnics municipals aconsellessin rehabilitar immediatament aquesta zona, que presentava esquerdes i deformacions que podien causar despreniments o enfonsaments.

La regidora d’Urbanisme, Francesca Bartomeu, ha explicat que aquestes deficiències comprometien la seguretat “d’un edifici històric i tan emblemàtic com l’ajuntament” i eren “un perill per als treballadors i per als ciutadans i ciutadanes que diàriament vénen a fer les seves gestions” .

L’empresa local Villalba Rubert està realitzant aquesta intervenció “gairebé d’urgència” amb un pressupost de 10.493,13 euros per a reforçar l’estructura amb bigues metàl·liques i una placa d’ancoratge de gran resistència i substituir la barana actual per un vidre laminat d’alta seguretat que tindrà il·luminació led i retolació en vinil “que donarà una imatge més moderna i adaptada als temps actuals”, tal com ha assenyalat Bartomeu.

Aquestes obres tindran una durada d’entre dues i tres setmanes i la regidora ha demanat “disculpes per les molèsties que puguin ocasionar a les persones que han de fer algun tràmit, però és una obra necessària per a prevenir riscos i evitar que passi una desgràcia”.

Durant aquesta legislatura ja s’han realitzat diverses obres de rehabilitació a l’ajuntament “perquè ens el trobem en unes condicions de manteniment pèssimes, perquè no s’havia actuat des de feia més de 20 anys”.

A l’estiu del 2016 es van reparar d’urgència les esquerdes i desperfectes dels balcons i alguns elements de la façana després de la caiguda de runa al carrer. A més es van realitzar treballs de pintura “per millorar la imatge exterior de la qual és la casa de tots els vallers i valleres i que des dels anys 60 no s’havia tocat”, ha destacat.

Així mateix es van reconstruir les bigues i es va reforçar tot l’estructura del barranc d’aigües fecals que passa per sota de l’edifici (conegut com El Barranquet) perquè havien provocat humitats greus que podien afectar l’estabilitat del consistori.

El departament d’Intervenció també ha rebut millores, amb l’arranjament del sostre i una millor distribució dels accessos. Tot i que els treballs més recents els ha dut a terme la brigada municipal i han consistit en l’adequació de la paret que limita amb el antiga seu de la Schola Cantorum, ara en desús, perquè també corria perill de caiguda