El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha valorat com un èxit el procés d’Admissió d’Infantil i Primària el dia en què ha acabat el termini de lliurament de sol·licituds. Marzà ha realitzat aquesta valoració en el transcurs de la visita que ha efectuat hui a Castelló a la inauguració de l’exposició de cartells del Premi Vicent Marçà de literatura escolar en valencià.

Com a novetat, el procés d’admissió garanteix que la matriculació als centres s’ajuste a les preferències de les famílies, ja que el sistema barema per igual fins a 10 opcions. D’aquesta manera, s’atorga a cada família la millor de les places possibles de tots els centres escollits segons l’ordre marcat a la sol·licitud i la puntuació obtinguda. Recordem que, tradicionalment, la primera opció era determinant, ja que si no s’obtenia plaça només es podia optar a les places sobrants de la resta de centres.

A més enguany les famílies trien des d’un inici qualsevol centre educatiu valencià sostingut amb fons públics, així és tant centres públics com privats-concertats.

Enguany s’han ofertat 48.105 places en Educació Infantil de tres anys. Tot i la baixada de la natalitat hi haurà 48 noves unitats d’Infantil de tres anys per al curs que ve amb l’objectiu d’acomplir en la reducció d’alumnes per aula per assegurar la qualitat educativa: «Aquesta és la mostra fefaent de què ara fem polítiques basades en raons pedagògiques, no com abans que es van retallar més de 600 unitats amb l’excusa de la baixada de la natalitat i en realitat ara demostrem que suprimien aules per raons purament ideològiques».

Marzà ha destacat la transparència i l’eficàcia del nou sistema telemàtic de baremació que “està funcionant molt bé perquè s’estan introduint les dades per part dels centres i ja estan pràcticament en el 80% de les dades gravades i baremades”. No obstant, els centres educatius tenen fins el 27 de maig per introduir les dades de sol·licituds.

Ahir, 18 de maig, s’havien registrat 37.932 sol·licituds, de les quals 33.646 corresponen a Educació Infantil (4.293 a Castelló, 11.632 a Alacant i 17.721 a València) i unes altres 4.286 a Educació Primària (202 a Castelló, 1.346 a Alacant i 2.594 a València).

El 2 de juny es publicaran als centres les llistes provisionals d’alumnat admés d’Infantil i Primària i, una vegada esgotat el període de reclamacions el 6 de juny, es publicaran els llistats definitius, previstos per al 14 de juny. Del 17 al 29 del mateix mes té lloc el període de matriculació. Posteriorment el 30 de juny s’ha establert un procés de Matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents.
Pel que fa a les etapes de Secundària i Batxiller, el període de sol·licitud de centre s’inicia el 23 de maig i acaba el 2 de juny.

Augment de la qualitat educativa: més unitats i menys alumnes per aula

L’arranjament escolar del curs 2016-2017 permet oferir un total de 48.105 places en Educació Infantil de tres anys, el nivell clau d’entrada d’alumnes al sistema. D’eixes places, 15.958 pertanyen a les comarques d’Alacant , 6.320 a les de Castelló i 25.827 a les de València. En total, en les vacants del curs 2016/2017 contemplen una davallada respecte a la xifra d’alumnat de tres anys del present curs 2015/2016, de 5.141 alumnes.

Tot i aquesta davallada d’alumnat, l’arranjament escolar per al curs vinent contempla l’obertura o habilitació de 48 noves unitats a tot el territori, 11 de les quals pertanyen a la província d’Alacant, 9 a la de Castelló i a la de València. D’aquesta manera s’avança en la recuperació de la qualitat educativa mitjançant la reducció de la ràtio d’alumnes per aula des dels 30 del curs actual fins als 25 del curs vinen