Vicent Marzà (conseller d’educació de la Generalitat Valenciana) ha anunciat que l’informe definitiu de la Intervenció General de la Generalitat sobre Ciegsa, del qual ja disposen, confirma que la seva gestió no ha estat ètica” i que s’han fet autèntiques barbaritats que creu que la Fiscalia” ha d’estudiar .

Per a Vicent Marzà, les dades que hi ha en l’informe són molt contundents, ja que es parla de sobrecostos, de sous per sobre de la mitjana de l’administració pública, d’encàrrecs que no s’han feto de treballs sense pressupost