Els habitants de Vistabella del Maestrat van poder proposar entre un projecte d’infraestructures amb una inversió de 20.000€ i un projecte cultural de 5.000€ del pressupost de l’Ajuntament per a 2018.

Del dia 16 de setembre al 16 d’octubre totes les persones empadronades i interessades a presentar projectes podien presentar el seu, el procés de participació era obert. Una vegada presentats tots els projectes, un total de 8 projectes d’infraestructures i 5 projectes culturals, es va donar un termini d’un mes per a que aquelles persones empadronades en Vistabella majors de 16 anys pogueren votar dues propostes, una d’infraestructures i l’altra cultural. El procés de votació es podia fer mitjançant un Google docs o presencialment a l’Ajuntament.

Finalment el dia 27 de gener es van presentar els projectes guanyadors i es va fer un balanç de les actuacions dutes a terme en els pressupostos participatius de 2017.

Les propostes més votades han sigut Gestió de la foresta pública de Vistabella, amb 57 vots, el 46% dels vots, a la que es destinaran 20.000€ per a la creació d’una brigada forestal de manteniment i neteja de la foresta pública de Vistabella amb la finalitat d’utilitzar les restes forestals per a fer biomassa i alimentar els edificis municipals reduint cost energètic i fomentant les energies renovables, creant d’aquesta manera nous llocs de treball per a fixar població.

El projecte cultural guanyador ha sigut a L’estiu tot el món viu al que es destinaran 5.000€ en 48 vots, el 37% dels vots dels projectes culturals presentats, els 5.000€ es repartiran entre les agrupacions existents al municipi per a que cada dissabte de la darrera quinzena de juliol i la primera d’agost organitzen una activitat completa per a fomentar la participació ciutadana i actuar com a pol d’atracció turística.